Anayasa değişikliği paketinin 2. tur oylaması bugün

Anayasa değişikliği paketinin 2. tur oylaması bugün .17623
  • Giriş : 16.10.2007 / 11:08:00

21 Ekimde referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketinde yer alan ve geçici 18 ve 19. maddelerin metinden çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylaması bugün yapılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Teklif, 21 Ekimde referanduma sunulacak ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de düzenleyen anayasa paketinin 6. maddesi içinde yer alan, ''cumhurbaşkanı seçimine ilişkin getirilen yeni düzenlemelerin 11. Cumhurbaşkanı seçiminde de uygulanması'' içeren geçici 19. maddesi ile ''seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin 11. Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanmasına'' imkan tanıyan geçici 18. maddesinin metinden çıkarılmasını öngörüyor.

Teklif, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini ve halkoyuna sunulması durumunda maddelerin tümünün oylanmasını düzenliyor. Teklifle metinden çıkarılması istenen geçici maddeler şöyle:

"GEÇİCİ MADDE 19: 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci pazar günü yapılır.

GEÇİCİ MADDE 18: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67. maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için; çıkarılması gereken kanun hükümleri ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler bakımından dikkate alınmaz."

-3 MADDE VE TEKLİFİN TÜMÜ OYLANACAK-
Teklifin 2. tur görüşmelerinde, 3 madde ve teklifin tümü olmak üzere 4 gizli oylama gerçekleştirilecek. 2. turda, yalnızca maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek; ancak 1. tur görüşmede üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında 2. görüşmede önerge verilemeyecek.

Anayasa değişikliği teklifinin kabulü, Meclis üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyuyla mümkün olacak. Bu sayının altında oy alan maddeler düşmüş sayılacak. Tümü üzerinde yapılan oylamada bu sayının bulunamaması durumunda ise teklif reddedilmiş kabul edilecek.Düzenlemenin, 330 ila 367 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı bunu ya TBMM'ye iade edecek ya da halkoyuna sunacak. 367'nin üzerinde oy çıkması halinde ya onaylanacak ya da TBMM'ye iade edilebilecek.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. tur oylamasında; teklifin 1. maddesi 377, 2. maddesi 374, yürürlüğe ilişkin 3. maddesi de 370 oyla kabul edilmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious