Anayasa Komisyonu paketteki değişikliği görüşüyor

  • Giriş : 08.10.2007 / 11:58:00

Referandum düzenlemesi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

TBMM Anayasa Komisyonunda, 21 Ekimde referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği paketinde yer alan ve 11. Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin düzenleme içeren geçici 18 ve 19. maddelerin metinden çıkarılmasını öngören Anayasa Değişikliği teklifinin görüşülmesine başlandı.

Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında toplandı. Hükümet adına Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in katıldığı toplantıda, Anayasa Değişikliği teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Teklif, 21 Ekimde referanduma sunulacak ve cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de düzenleyen anayasa paketinin 6. maddesi içinde yer alan, ''Seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin 11. Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanmasına imkan tanıyan'' geçici 18. maddesi ile ''Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin getirilen yeni düzenlemelerin 11. Cumhurbaşkanı seçiminde de uygulanmasını'' öngören geçici 19. maddesinin, metinden çıkarılmasını öngörüyor.

Teklif, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini ve halkoyuna sunulması durumunda maddelerin tümünün oylanmasını düzenliyor.

DEĞİŞTİRİLEN MADDELER

Referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği paketinin 6. maddesiyle Anayasaya eklenen ve teklifle metinden çıkarılması istenen geçici maddeler şöyle:

GEÇİCİ MADDE 18: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67'nci maddesinin son fıkrası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için; çıkarılması gereken kanun hükümleri ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler bakımından dikkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 19: 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımını takip eden kırkıncı günden sonraki ilk Pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılır.

Anayasanın 101'inci maddesi uyarınca gösterilen adaylar, yazılı muvafakatları ve Anayasanın değişik 101'inci maddesindeki şartları ihtiva eden ve diğer ilgili belgelerle birlikte ilk tur oylama tarihinden otuz gün önce TBMM Başkanlığına başvururlar.

Adayların başvurularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde TBMM Başkanlığı tarafından, eksikliklerin giderilmesi için üç günlük kesin süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliğinden adaylıktan çekilmiş sayılırlar.

TBMM Başkanlığınca, Anayasanın 101'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdıkları anlaşılan adaylara ilişkin kesin liste iki gün içinde ilan edilir ve Yüksek seçim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılır. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden ikinci tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurulması suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious