Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde değişiklik yapıldı

  • Giriş : 26.05.2006 / 00:00:00

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Genel sekreterin görevde olmaması durumunda bu görev Başkanlıkça belirlenecek bir raportör tarafından yürütülecek. Genel sekreter, isteği üzerine genel sekreterlik görevinden ayrılabileceği gibi, gerek görüldüğünde Başkan tarafından da gerekçe gösterilmeksizin değiştirilebilecek.

Genel Sekreterlik Teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Başkanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda memurdan oluşacak. Genel Sekreterlik Teşkilatı ve diğer hizmet birimlerinde çalışan memur ve hizmetlilerin görevleri ile bu görevlerin nasıl yürütüleceği Başkanlıkça düzenlenecek bir Yönetmelikte belirtilecek.

Genel Sekreter, 2949 sayılı Kanunun ve İçtüzüğün kendisine yüklediği görevleri yerine getirecek. Başkanın vereceği idari ve mali işler ile personel, kalem, mutemetlik, arşiv, dış ilişkiler ve törenlerdeki protokol işlerinin zamanında ve aksatılmadan, gereği gibi yürütülmesini sağlayacak. Bu işlerin düzenli biçimde yürütülmesinden dolayı Başkana karşı sorumlu olacak.

İçtüzük kararında; Genel Sekreter'in, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince harcama yetkilisi olduğu ve TBMM Komisyonları ve Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi'ni temsil ettiği belirtildi.

İçtüzüğe göre; Genel Sekreter, Anayasa Mahkemesinin hizmet birimleri; Arşiv Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Kararlar Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Müdürlüğü, Yayın İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Ayniyat Saymanlığı, Çeviri Birimi, Dış İlişkiler Birimi, Strateji Geliştirme Birimi, Mali Hizmetler Uzmanlığı, Kurum Doktorluğu, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sosyal İşler Biriminden oluşacak.

Başkanın uygun göreceği birim müdürlerinden birisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanacak. Genel Sekreter Yardımcısı, gerek görüldüğünde Başkan tarafından gerekçe gösterilmeksizin değiştirilebilecek. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yürütecek.

Genel Sekreter Yardımcısının görevde olmaması durumunda bu görev Başkanlıkça belirlenecek bir müdür tarafından yerine getirilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious