Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararları

Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararları.14293
  • Giriş : 25.06.2009 / 22:22:00

Anayasa Mahkemesi, sendikalı kamu görevlileri ile ilgili yeni bir karar aldı...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anayasa Mahkemesi, sendikalı kamu görevlilerine, üyelik kesintisi yapılan her ay için 5 TL tutarında sendika ödeneği verilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti.

CHP, 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 4'ün birinci fıkrasının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında davayı esastan sonuçlandırdı.

Heyet, ''4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilmesini'' öngören hükmün iptaline karar verdi.

Yürürlüğün durdurulması istemi ise koşulları oluşmadığından reddedildi.

TÜRK MEDENİ KANUNUNA KISMİ İPTAL

Anayasa Mahkemesi, baba olmadığını öğrenen kişinin soybağının reddi için davayı, doğumdan başlayarak 5 yıl içinde açması zorunluluğunu öngören kanun hükmünü iptal etti.

Çelikhan Asliye Hukuk Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 289. maddesinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, bugünkü gündem toplantısında, davayı esastan karara bağladı.

Heyet, Kanunun soybağının reddinde hak düşürücü süreleri içeren 289. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, her halde doğumdan başlayarak beş yıl içinde açmak zorundadır'' hükmündeki, ''... her halde doğumdan başlayarak beş yıl ...'' ibaresini iptal etti.

Yüksek Mahkeme, maddenin diğer fıkralarının iptal istemini ise reddetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*