Araba vergileri 2014 - MTV sorgulama hesaplama 2014 - Mtv ödeme - Araç vergi hesaplama sorgulama

Araba vergileri 2014 - MTV sorgulama hesaplama 2014 - Mtv ödeme - Araç vergi hesaplama sorgulama.14290
07.01.2014 / 07:31:29

Araba vergilerini ödeme sistemi gib.gov.tr adresi üzerinden sağlanıyor. Verginizi online olarak ödeyebilirsiniz.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında aracın bağlı bulunduğu ilin vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilmektedir. Motorlu kara taşıtları ile birlikte uçak ve helikopterler ile motorlu deniz taşıtları da Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne tabi olan araçlardır. MTV mükellefiyeti, motorlu aracın trafik siciline kaydı ile başlamakta ve aracın trafik sicil kaydından silinmesine kadar devam etmektedir. Vergi yılının ilk altı ayı içinde kayıttan silinen araçlar için sonraki dönem vergi, ikinci altı ayı içinde silinen araçlar için takip eden takvim yılı başından itibaren araç vergisi alınmamaktadır.

MTV’nin hesaplanmasında aracın türü (otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon vb) önemlidir. Otomobillerde ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre hesap yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi; kamyonlarda ise aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır.


MTV Ödemeleri Nereden Yapılabilir?

MTV ödemesi, aracın bağlı bulunduğu il veya ilçedeki vergi dairesine yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bankalar internet şubeleri aracılığı ile de ödeme kabul etmekte ancak internet şubesinden yapılan ödemelerde e-dekont vergi makbuzu yerine kabul edilmemektedir. Bu durumda ödeme yapılan bankanın en yakın şubesinden tahsilat makbuzu alınması gerekmektedir.

Ayrıca bankalardan yapılan ödemelerde sorun yaşamamak için plaka, vergi sicil numarası (aracın ruhsat sahibinin), vergi dairesi adı gibi tahsilat bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. Bankanın bu ödemeyi ilgili vergi dairesine aktaramaması gibi durumlara karşı tahsilat makbuzu saklanmalı ve verginin ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.


MTV Ödemeleri Nereden Yapılabilir?

MTV ödemesi, aracın bağlı bulunduğu il veya ilçedeki vergi dairesine yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bankalar internet şubeleri aracılığı ile de ödeme kabul etmekte ancak internet şubesinden yapılan ödemelerde e-dekont vergi makbuzu yerine kabul edilmemektedir. Bu durumda ödeme yapılan bankanın en yakın şubesinden tahsilat makbuzu alınması gerekmektedir.

Ayrıca bankalardan yapılan ödemelerde sorun yaşamamak için plaka, vergi sicil numarası (aracın ruhsat sahibinin), vergi dairesi adı gibi tahsilat bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. Bankanın bu ödemeyi ilgili vergi dairesine aktaramaması gibi durumlara karşı tahsilat makbuzu saklanmalı ve verginin ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.

Araç Kasko Değeri ile MTV İndirimi Nasıl Oluyor?

Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konmuş olan uygulamaya göre: MTV Kanunu'nun (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan MTV tutarları, bu araçların kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşıyorsa, bu taşıtlara ait vergi tutarları, aynı yaş grubundaki bir alt kademede bulunan taşıtlara ait vergi tutarı olarak uygulanmaktadır. 

Araç kasko değeri için kasko sigortası poliçe tutarı değil, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Motorlu kara taşıtları kasko değer listesi içinde yer alan değerler esas alınmalıdır.

Vergi avantajından faydalanmak isteyen mükelleflerin, vergi dairesinden veya Gelir İdaresi'nin resmi internet sitesinden temin edebilecekleri formu, yetkili sigorta acentesine düzenlettirmeleri ve bu formun ilâve edileceği dilekçe ile Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

MTV indirimi ile ilgili bu uygulamadan haberi olmadığı için geçen yıllarda fazla araç vergisi ödeyen sürücülerin de düzeltme talebinde bulunarak fazladan ödedikleri vergiyi iade alabilmeleri mümkün olmaktadır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*