Araç muayene ihalesine Danıştay'dan onay

Araç muayene ihalesine Danıştay'dan onay.15213
  • Giriş : 19.03.2008 / 18:45:00

Danıştay 13. Dairesi, araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesi işlemine izin verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu ve Özelleştirme İdaresi'nin kararını iptale yönelik davayı reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Danıştay 13. Dairesi, araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesi işlemine izin verilmesine ilişkin Rekabet Kurulunun 2 Şubat 2006 tarihli kararı ile ihalenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılması yolunda alınan Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) 16 Ocak 2006 tarihli kararının iptal istemlerini oy birliğiyle reddetti.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası, araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesi işlemiyle ilgili Rekabet Kurulu ile ÖYK kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, söz konusu işlemlerin iptal istemlerini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin, Rekabet Kurulu kararının iptal isteminin reddine ilişkin kararında, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik hükümlerince araç sahiplerinin, ancak araçlarının kayıtlı bulunduğu bölgede muayene hizmeti satın alabilecekleri, başka bir anlatımla hizmet satın alacakların, araçlarının sicilinin bulunduğu bölgede istedikleri muayene istasyonunu kullanabilecekleri ancak bölgeler arasında geçiş yapamayacakları, özelleştirmeye konu her iki ilgili pazarda da başka teşebbüsün faaliyet göstermeyecekleri dikkate alınarak, Türkiye'nin güney ve kuzey bölgeleri olarak ayrı birer ilgili coğrafi pazar olarak belirlenmesinde hukuka aykırı bir yön görülmediği belirtildi.

Kararda, şöyle denildi: ''Ayrıca, alınması zorunlu olan hizmetin bedelinin de 2918 sayılı Kanun hükümleri gereğince, idare tarafından tespit edilmekte olduğunun, bu durumun tüketicinin korunmasına teminen yararlı olacağının, fiyat rekabeti ve tüketiciye yansıması açısından belirsizliğe yol açmayacağının, diğer yandan özelleştirme öncesinde olduğu gibi sonrasında da hizmetten yararlanacak araç sahiplerinin alım miktarı, hizmet kalitesi, bedeli ve hizmeti hangi kuruluştan alacağı konularının hiçbirinde belirleyici olamayacaklarının, özelleştirmeye ilişkin uygulamada, ilgili pazarda yalnızca bir firmanın faaliyet göstermesine yönelik bulunduğunun, söz konusu teşebbüslerin bildirim konusu hizmeti devralması sonucunda, idari düzenlemeden kaynaklanan sınırlamaların haricinde bir rekabet sınırlamasının söz konusu olmayacağının anlaşılması karşısında, bildirime konu özelleştirme işlemine izin verilmesinde 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.''

ÖYK KARARI

Dairenin, ÖYK kararının iptal isteminin reddine ilişkin kararında ise araç muayene istasyonları hizmetinin özelleştirilmesiyle 4046 sayılı Kanun'da öngörülen ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma amaçlarının sağlanacağı, değer tespitine yönelik çalışmaları yapmak üzere oluşturulan Değer Tespit Komisyonu'nun görevlendirdiği danışman firmanın, 2918 sayılı Kanun'un 35. maddesinin son fıkrası gereği her bölge için tespit ettiği değerin bilimsel olarak yapıldığı, tespit edilen değerlerin Değer Tespit Komisyonu tarafından özelleştirme işlemine esas kabul edilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığını ifade edildi.

Kararda şunlar kaydedildi: ''İhale Komisyonu tarafından teklif sahipleriyle yapılan pazarlıklar sonucunda ulaşılan değerin, özelleştirme işlemine esas değerler olarak kabul edilen değerin üzerine çıktığı görüldüğünden, ulaşılan satış değerinde kamu yararına uygunluk bulunduğu, ihaleye katılımın çokluğu ve nihai pazarlık görüşmelerinde yaşanan çok sayıdaki tur nedeniyle ihalede rekabet şartlarının oluştuğu, ihale süreci işlemlerinde kamu yararının gözetildiği, ihaleyi sonuçlandıran Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.''

İHALEYİ KİMLER KAZANMIŞTI?

Hizmetin özelleştirilmesi ve yetki devrindeki son düzenlemelerin ardından, ÖİB'nin 24 Eylül 2004'teki ilanı üzerine 20 Kasım 2004'te ihale yapılmıştı.

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu Türkiye'nin kuzeyindeki illeri kapsayan birinci bölge araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesine en yüksek teklifi 300 milyon 250 bin dolar ile Akfen-Doğuş-TüvSüd ortak girişim grubu vermişti.

Aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu Türkiye'nin güney yarısını kapsayan 36 ilden oluşan ikinci bölge araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif, 313 milyon 250 bin dolar ile yine aynı ortak girişim grubundan gelmişti. İşletme hakkı bu konsorsiyuma 20 yıllığına devredilmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious