Araç tescilinde bir yıl erteletme kararı

Araç tescilinde bir yıl erteletme kararı.13383
  • Giriş : 01.01.2009 / 18:29:00

Tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin, bugünden itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirilmesini öngören uygulama bir yıl ertelendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete'nin 7. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğde, ilgili kanunlarda yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceğinin hüküm altına alındığı, anılan maddenin 1 Ağustos 2008 olan yürürlük tarihinin, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile 1 Ocak 2009 olarak değiştirildiği anımsatıldı.

Tebliğde, söz konusu yürürlük tarihinin ''31 Aralık 2009'' olarak değiştirildiği belirtildi.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin ''II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı'' başlıklı kısmının yürürlük tarihinin de, 31 Aralık 2009 tarihine ertelendiği kaydedildi.

Söz konusu kısımda, belirtilen tarihten itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından satış ve devri yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı, satış ve devri yapılan taşıtın tescil plaka numarasının ait olduğu yer vergi dairesi tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınıyor.

Bu bölümde ayrıca, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin, belirtilen tarihten itibaren trafik tescil şube veya bürolarında gerçekleştirileceği için bu tarihten sonra düzenlenmiş olan noter satış senetlerine istinaden mükellefiyet tesisi veya son verme işlemi yapılmayacağı belirtiliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*