Arınç: Tutumum doğrudur

  • Giriş : 31.05.2007 / 16:32:00

TBMM Başkanı Bülent Arınç, üç çoğunluk oyu aranacağını bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunun aynen kabulü için beşte üç çoğunluk oyu aranacağını bildirdi.

Arınç, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Değişikliği yasasının ikinci tur oylamasında açılan usul tartışmasında, aleyhte ve lehte yapılan konuşmalardan sonra, konunun önemli olduğunu, Başkanlığının da bir çalışma yaptığı ve görüşünü oluşturduğunu söyledi.

Bülent Arınç, 1987 yılındaki Anayasa Değişikliği teklifi ve Anayasa Komisyonundaki gelişmeleri ve sonraki uygulamaları, konu üzerinde doktrinde ve görüşlerde olan farklılıkların dikkate alındığını belirtti.

1982 Anayasanın 175. maddesinin değiştirilmeden önceki ilk hükmüne göre, anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin kabulünün, Meclisin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyuyla mümkün olabildiğini bildiren Arınç, şöyle konuştu:

''O günkü milletvekili sayısı 400'dü. Buna göre teklifin kabulü için 267 oy gerekiyordu. Anayasanın geçici 9. maddesiyle de Cumhurbaşkanınca TBMM'ye geri gönderilen Anayasa Değişikliği hakkındaki kanunu aynen kabul edip, tekrar Cumhurbaşkanına gönderebilmesi üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyuyla mümkün olabilmekteydi. 400 milletvekili sayısına göre bu rakam 300'dü. Anayasanın geçici 9. maddesinin yürürlüğü 1989 Kasımında sona ermiştir.''

TBMM Başkanı Arınç, şöyle devam etti:

''Anayasamızda, Cumhurbaşkanınca TBMM'ye geri gönderilen Anayasa Değişikliği hakkında kanunu aynen kabul edip, cumhurbaşkanına geri gönderilebilmesi için Anayasanın 175. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen değiştirilme teklifinin kabulü için 'Meclisin beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür' hükmünden başka, ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.''

Eski İstanbul Milletvekili Turgut Özalp ve 199 arkadaşının, Cumhurbaşkanınca Meclise geri gönderilen Anayasa Değişikliği hakkındaki kanununun aynen kabul edilip, tekrar Cumhurbaşkanına gönderilebilmesinin, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla mümkün olabileceği hükmü getirilmesi için teklif verdiklerini anımsatan Bülent Arınç, bunun o dönem Anayasa Komisyonunca kabul edilmediğini kaydetti.

-''İŞTE SİZE GEREKÇE...''-

Turgut Özalp ve arkadaşlarının teklifi ile Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metinleri okuyan Arınç, Anayasa Komisyonunca metinden çıkarılan hükmün, Anayasanın 175. maddesini değiştiren kanunda yer almadığını bildirdi. Arınç, şunları kaydetti:

''Bu düzenlemede cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyunun gerekli bulunmadığını göstermektedir. Kaldı ki tartışma konusu 175. maddenin ilgili fıkralarında 'doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine' cümlesi de yer almaktadır. Düzenlemelerin tamamı, cumhurbaşkanının iadesi üzerine kurulmuş değildir. Doğrudan göndermelerde uygulanabilecek kurallar çok önceden belirlenmiştir.''

''Kanunların gerekçelerine de bakılması'' yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Arınç, bazı tartışmalarda, kanunların metni, yazılış biçimi ile gerekçeleri arasında farklılıklar görüldüğünü söyledi.

''Ancak Meclimizi bağlayan öncelikle maddenin yazılışıdır, maddenin konuluş amacıdır. Eğer her madde için gerekçelere bakacak olursak, çok basit çelişkilerle karşılaşmamız hatta zaman zaman tebessüm etmemiz gerekebilir'' diyen Arınç, buna örnek olarak, Anayasanın ''Bakanlar Kurulu'' ile ilgili 109. maddesi ile bu maddenin gerekçesini okudu. Maddenin gerekçesinde, ''Başbakan olmak için TBMM üyesi olma'' koşulu aranmadığını ifade eden Arınç, ''İşte size bir gerekçe'' dedi.

TBMM Başkanı Arınç, ''Başkanlık olarak, bu değerlendirmeler çerçevesinde, cumhurbaşkanınca geri gönderilen Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunun aynen kabulü için Anayasanın 175. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen beşte üç çoğunluk oyu aranacaktır. Tutumum doğrudur'' dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious