Arıoğlu'ndan vergi iadesi açıklaması

  • Giriş : 06.02.2007 / 00:00:00

Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu, öngörülen 'asgari geçim indirimi' sistemi nedeniyle ücretlilerin 1 yıl vergi kaybına uğrayacağı iddialarına açıklık kazandırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu, öngörülen ''asgari geçim indirimi'' sistemi nedeniyle ücretlilerin 1 yıl kaybı oluşacağı yönündeki görüşleri değerlendirirken, ''2007 yılı için vergi iadesi 2008'de alınacaktı. 2008'de iade yerine, asgari geçim indirimi getirilmiş oluyor. Boşluk söz konusu değil'' dedi.

Osman Arıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 9. sosyal politika toplantısında ''Ücretliler üzerindeki yükler ve Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler'' konulu konuşma yaptı.

Arıoğlu, 2003 yılında vergileme konusunda 3 aşamalı strateji ortaya koyduklarını hatırlatarak, ''İlk aşamada, 2001 ekonomik krizini yaşayan Türkiye'de dengeleri yerine oturtmayı, daha sonra Gelir İdaresi yapılanmasını sağlamayı ve üçüncü aşamada da vergi mevzuatındaki karmaşayı gidermeyi'' amaçladıklarını söyledi.

Bu çerçevede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Arıoğlu, önce vergi barışını getirdiklerini, koydukları hedeflere varmalarıyla birlikte piyasaya güven aşıladıklarını bildirdi. Enflasyon muhasebesi ve bölgesel teşviklerin sağladığı avantajları da anlatan Arıoğlu, 2005-2006 yıllarında, artık vergi oranlarında indirime gidebilecek düzeye geldiklerini kaydetti.
2003 yılında bütçeyle ilgili koydukları hedeflerin endişeyle karşılandığını, 2005 yılına gelindiğinde ise artık hedeflerin tutacağı konusunda kamuoyunda kaygı kalmadığını dile getiren Arıoğlu, şöyle konuştu:

''2006'da, resmi olarak hedeflerin ne aşamada gerçekleştiğini, zannediyorum bunu önümüzdeki günlerde başbakanımız açıklayacak. Onun için, ondan önce ben burada herhangi bir açıklama yapmayacağım ama herkes şunu biliyor ki bu hedefler, 2006 yılında da rahatlıkla tutturuldu. Dolayısıyla artık Türkiye'de mali disiplinin devamı konusunda kimsenin bir endişesi söz konusu değil. ''

''NAKİT HAREKETİNİ ESAS ALIYORUZ''
Vergi yasalarının yeniden yazılması yönündeki çalışmalara da değinen Arıoğlu, bu çerçevede Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Yasası'nın ele alındığını, ancak hepsinde çalışmanın aynı anda başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Arıoğlu, yasalarda yapılacak değişikliklerin tartışılması ve kamuoyunda sindirilmesini istediklerini, bu yüzden önceliklere göre bir seçim yaptıklarını belirterek, çalışmaya Kurumlar Vergisi ile başladıklarını anlattı. Yatırım-istihdam ortamı açısından bunun önemli olduğunu kaydeden Arıoğlu, 2006'da da Gelir Vergisi'nin yeniden yazımına başladıklarını bildirdi.

Gelir Vergisi Yasası tasarısında 2 noktanın öne çıktığını belirten Arıoğlu, bunların transfer fiyatlandırması gibi Kurumlar Vergisi Yasası'na dahil edilen kimi uygulamaların Gelir Vergisi mevzuatında paralelliğini sağlanması ve vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi sisteminin getirilmesi olduğunu vurguladı.

Vergi iade sisteminin, getirildiği dönemde, önemli bir atılım sağladığını ancak günümüzde etkinliğinin tartışılır duruma geldiğini savunan Arıoğlu, artık belge düzenine dayalı bir kontrolün değil, veri ambarı üzerinden elektronik ortamda denetimin ön plana çıktığını kaydetti.

Arıoğlu, ''üretim aşamasından başlayan ve işin yalnızca mal hareketi boyutunun değil, nakit hareketi boyutunun da izlendiği bir noktayı'' esas aldıklarını bildirdi.
Asgari geçim indirimi konusunda kamuoyunda yaşanan bazı tereddütlere de açıklık getiren Arıoğlu, bu sistemde, asgari ücret alan 4 çocuklu bir çalışanın Gelir Vergisi'nden muaf tutulacağını kaydetti.

Bu sistemin, insanları çok çocuk yapmaya özendireceği gibi eleştiriler yapıldığına değinen Arıoğlu, hiçkimsenin asgari ücretin yüzde 5'i kadar bir avantaj için çocuk yapacağına inanmadığını söyledi.

Arıoğlu, ''yasayla vergi iadesinin 2007'de kaldırılıp yeni düzenlemenin ise 2008'de yürürlüğe girecek olması nedeniyle çalışanların 1 yıl kaybı oluşacağını'' savunan kimi kesimler bulunduğunu da belirterek, ''2007 yılı için vergi iadesi 2008'de alınacaktı. Şimdi 2008'de iade yerine asgari geçim indirimi getirilmiş oluyor. Boşluk söz konusu değil'' dedi.

İşvereni ile net ücret üzerinden anlaşan ücretlilerin ''asgari geçim indiriminden'' yararlanamayacakları yönünde tartışmalar da bulunduğuna değinen Arıoğlu, ''Net ücret üzerinden anlaşan daha önce vergi iadesinden yararlanıyordu, onun adı da vergi indirimi idi. O zaman sözleşmede çok açık bir şekilde (Ücretli lehine bir değişiklik de yapılsa bu işvereni ilgilendirmez) mealinde bir hüküm yoksa, nasıl vergi iadesi uygulamasında ücretli getirilen avantajdan yararlanmıştır, aynı şekilde asgari geçim indiriminden de yararlanmaya devam edecektir'' diye konuştu.
Arıoğlu, istihdam üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde çalışma yürütüldüğünü de ifade ederek, ücret konusunda bir elastikiyetin de ele alındığını, buradan sonuç beklediklerini anlattı.

TİSK BAŞKANI KUDATGOBİLİK

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilik de konuşmasında, vergi sisteminin bir ülkede yatırım ve istihdamın artırılmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu belirterek, ''vergi oranlarının yüksekliği'', ''Gelir Vergisi'nin tabana yayılmamış olması'' ve ''vergide eşitlik-adaletin bulunmaması''nın Türk vergi sistemindeki temel sorunlar olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, OECD'de kişi başına milli gelirin en
düşük olduğu ülkeler içinde bulunduğunu, buna karşılık vergi yükünün ABD ve Japonya gibi en zengin ülkelerin üzerine çıktığını ifade eden Kutadgobilik, yabancı yatırımcıyı çekebilmek için ''elverişli ortamı'' yaratmak gerektiğini söyledi.

İstihdam üzerindeki vergi yükünün de hafifletilmesini isteyen Kutadgobilik, bunun işsizlik sorunun çözümünde çok önemli rol oynacağını bildirdi. Kutadgobilik, ''Dünya Bankası'nın tespitlerine göre, ülkemizde istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yükünün yüzde 5 azaltılması bile, 70 bin yeni iş olanağının ortaya çıkmasını sağlayacak'' dedi.
Gelir Vergisi Yası tasarısına da değinen Kutadgobilik, öngörülen ''asgari geçim indirimi'' sistemini desteklediklerini sözlerine ekledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious