Artık 118'e ALO diyemeyeceksiniz

  • Giriş : 06.07.2006 / 00:00:00

'118' bilinmeyen numaralar hizmeti 6 ay sonra kapatılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bu işletmecilerin bilinmeyen numara hizmetleri tahsis edilecek 118xy yapısında kısa numaralar ile yürütülecek.

Telekomünikasyon Kurumu'nun, Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre; Rehberlik Hizmeti, telefon işletmecilerinin numara veritabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin gerekirse işlenerek kullanıcılara ulaştırılmasını amaçlıyor. Hizmet kapsamında, rehber veritabanlarından elde edilen bilgiler ile eklenmesi mümkün olan faks, elektronik posta ve meslek gibi diğer bilgiler, bu hizmete yönelik tahsis edilen kısa numaralardan telefonla sorgulama yolu zorunlu olmak üzere elektronik, internet, kısa mesaj, basım veya diğer mümkün sorgulama yollarından bir ya da birkaçı ile kullanıcılara ulaştırılacak ve ilave olarak katma değerli hizmetler de kullanıcılara sunulabilecek. Rehberlik Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketi, Kurum tarafından verilecek 2.

Tip TR ile yetkilendirilecek.

İşletmeci, abonelerine numara tahsis eden tüm işletmecilerin rehber veritabanlarına ücreti mukabilinde, çevrim içi ya da çevrim dışı erişerek abone bilgilerini derleme ve telefon işletmecileri ile arabağlantı yapma hakkına sahip olacak. Sabit, mobil ve diğer telefon numaraları bu hizmet kapsamında tutulacak. Hizmet kapsamında adres, e-posta, faks, cinsiyet, meslek gibi bilgiler abonenin özel onayı alınmak koşuluyla sunulabilecek.

Hizmet sunumunda kullanılmak üzere işletmecilere 118xy yapısında azami 3 kısa numara tahsis edilebilecek. Kurul gerekli görmesi halinde işletmecilere tahsis edilecek. Yapılacak ilk kısa numara tahsisleri 3 ay sonra yapılacak kura ile, sonraki tahsisler başvuru sırasına göre yapılacak. 1180 ile

başlayan kısa numaraların kullanıma açılması ayrıca belirlenecek.

-İŞLETMECİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-

İşletmeci, ETSI EG 201 769 tavsiyesindeki hizmet kalitesi parametrelerine ilişkin istatistiki bilgileri bu tavsiyeye uygun olarak ölçmek ve 2 yıl boyunca saklamakla yükümlü olacak ve Kurum bu bilgilerin yayımlanmasını isteyebilecek. İşletmeci, imkan dahilinde telefon numaralarından gerçek kişilere ait bilgilerin sorgulanamamasını temin edecek. İşletmeci, veritabanını en fazla 7 günlük periyotlarla güncellemek zorunda olacak.

- BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ 118, 6 AY SONRA KALDIRILACAK-

Bilinmeyen numaralar hizmeti için Türk Telekom'un kullandığı 118 kısa numarası ile GSM işletmecilerinin ilgili kısa numaraları 6 ay sonra kapatılacak. Bu işletmecilerin bilinmeyen numara hizmetleri Kurul tarafından diğer işletmecilerle ayrım gözetmeme ilkesi çerçevesinde tahsis edilecek 118xy yapısında kısa numaralar ile yürütülecek.

Türk Telekom ve GSM işletmecileri ilk yetkilendirmeden 2 yıl sonrasına kadar geçen süre boyunca abonelerine gönderdikleri faturalarda okunabilir boyutta "Bilinmeyen numaralar danışma hizmeti artık başka firmalar tarafından da 118 ile başlayan beş haneli numaralar ile verilmeye başlanacaktır/başlanmıştır." şeklinde bir duyuruya yer verecek. Kurul bu duyurunun içeriğini değiştirebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious