Asansörlere çeki düzen geldi

  • Giriş : 31.01.2007 / 00:00:00

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Asansör Yönetmeliğini yeniden düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da gerektiği şekilde monte edilip, bakımları yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri kaydıyla asansörlerin piyasaya arz edilerek, hizmete sunmalarını sağlayacak bütün önlemleri alacak.

Yönetmeliğin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için Bakanlık eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite de oluşturulacak.


GÜVENLİK VE TEMEL SAĞLIK ŞARTLARI
Bu arada Yönetmeliğe eklenen ''Asansör ve Güvenlik Aksamının Tasarımı ve Yapımı ile İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri''ne göre, asansörde temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunlu olacak. Ancak, mevcut tekniği ile bu hedeflere ulaşılamaması durumunda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya güvenlik aksamı, hedeflere yakın bir şekilde tasarlanıp, yapılacak.

Bu çerçevede asansörlerde şu temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanacak:

-Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanıp, monte edilecek.

İnsan taşınması amaçlanan asansörlerde kabin, kendi yapısal özelliklerinin engelli insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyecek ve kısıtlamayacak şekilde tasarlanacak.

-Kabinin asılma ve destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak kaydıyla, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanıp, monte edilecek.

Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığında, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından 2 bağımsız halat ya da zincir bulundurulacak.


HIZ SINIRLAYICI CİHAZ

-Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında, normal çalışmalarını önleyecek şekilde tasarlanacak, imal edilecek ve montajı yapılacak.

-Asansörler, bir aşırı hız sınırlayıcı cihaz ile teçhiz edilecek.

-Hızlı asansörler, hız izleyici ve hız sınırlayıcı gerece sahip olacak.

-Bütün insan asansörlerinin kendi bağımsız asansör makinası bulunacak.

-Yanında refakatçisi olmayan engelli insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre tasarlanacak.

-Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapalı olacak ve tam boy kapıları bulunacak.

-Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması durumunda, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olacak.

-Durak ve kabin kapıları ya da her 2 kapı beraberce motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatılacak.

-Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yollu haberleşme tertibatına ve sesli alarma sahip olacak.

-Kabinler, uzun süreli durma halinde bile yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde yapılacak.

-Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatmaya uygun imal edilecek. Ayrıca bir acil aydınlatma bulunacak.

-Yangın halinde kullanılacak kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verilecek şekilde imal edilecek.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ TEBLİĞİ
Bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanan bir başka Tebliği ile Türk Standartları Enstitüsü, Asansör Yönetmeliği kapsamında ''Onaylanmış Kuruluş'' olarak görevlendirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious