Askeri öğrencilere istifa hakkı

Askeri öğrencilere istifa hakkı.15777
  • Giriş : 24.04.2008 / 20:14:00

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu teklifi kabul edildi. Kanuna göre lisans üstü eğitim yapanlar ile askeri okullarda okuyanlara yeni haklar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, emeklilik hakkını kazanan subay, astsubay ve uzman jandarmalar temmuz ve ağustos aylarında da emekliliklerini isteyebilecekler.

Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmadan önce lisansüstü eğitim yapanlara meslek hayatının başında, 15 yıla kadar kıdem verilmesine imkan sağlayan hüküm yürürlükten kaldırılarak, aynı eğitim veya eğitim kariyeri olan personel arasında eşitsizlik gideriliyor. Bu düzenlemede, TSK bünyesinde herhangi bir sınıfta subay olarak istihdam edilen personele hangi seviyeden olursa olsun yapacağı her türlü eğitim için toplam en fazla 3 yıl kıdem verilmesi dikkate alınıyor.

Gerek fakülte gerekse yüksek okulları bitirenlerden, gerekse yedek subay veya er kaynağından muvazzaf subaylığa geçirilenlerden, subay nasbedilmesinden önce tıpta uzmanlık veya doktora öğrenimi tamamlayanlar ile doçentlik unvanı alanlara; aynı eğitim seviyesi veya akademik kariyeri haiz diğer muvazzaf personel gibi lisansüstü öğrenim kıdemi alma olanağı getiriliyor.

-İSTİFA SÜRESİ-

TSK eğitim-öğretim kurumları ile yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler; askeri öğrenciler lisans seviyesinde 4. sınıfın, önlisans seviyesinde 2. sınıfın, ortaöğretimde son sınıfın temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını ödemek suretiyle istifa edebilecek.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarından mezun olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten sonra astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içinde kendilerine yapılan masrafları ödemek şartıyla istifa etme hakkına sahip olacak.

Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre içinde kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak.

-KADROSUZLUK TAZMİNATI-

Milli güvenlik bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlendirilecek personele, 7 saatin üzerinde girdiği ek dersler için ücret ödenecek.

Kendi isteğiyle emekli olan kıdemli albaylara, ''kadrosuzluk tazminatı'' ödenecek.

Uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla çocuk için sağlık yardımı yaş sınırı, çocuğun öğrenim durumuna bakılmaksızın 25'e yükseltilecek. Ayrıca, evlenmemiş kız çocukları için aranan ''yardım edilmediği halde muhtaç olma'' şartı kaldırılarak, bu kişilerin evleninceye kadar sağlık yardımından yararlanmasına imkan sağlanıyor.

Soruşturma ve kovuşturması devam eden personele, davaları bitinceye kadar rütbe bekleme süreleri ile rütbe karşılığı yaş haddi uygulanmayacak. Bu personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin (çıkışlıların) görev süresi kadar uzatılacak.

Askeri kurumlar dışındaki okullardaki ders veren subay ve astsubaylara 7 saati geçmemek üzere ek ders görevi verilebilecek. Bu görevi yürütenlere ek ders ücreti ödenebilecek.

-BAKAN EKER HAKKINDAKİ GENSORU-

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, teklifin yasalaşmasının ardından, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağını görüşmek üzere birleşimi, 29 Nisan Salı günü saat 15.00'da toplanmak üzere kapattı.

AA

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious