Askerlik Kanununda değişiklik kanun tasarısı TBMM'de

Askerlik Kanununda değişiklik kanun tasarısı TBMM'de.14603
  • Giriş : 19.10.2007 / 17:44:00

Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tasarıya göre, lisans eğitimini tamamlayanlara 2 yıl, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara ise 1 yıl askerliğini tecil etme hakkı tanınıyor.
Disiplinli ve başarılı erbaş ve erlere ise mevcut izinlerine ek olarak 7 gün izin
verilmesi öngörülüyor.
Kanun tasarısına göre, 4 yıl veya daha uzun süreli yükseköğretim
kurumlarından veya bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri ise 1 yıla kadar tehir edilecek.
Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde,
denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 1 yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınacak.
Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme
konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının onayı ile 7 güne kadar ilave izin verilecek. İlave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek.
Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları 1
yıl hizmete karşılık 30 gün sıhhi izin verilecek. Bu hizmetin 1 yıldan az ya da
çok olması durumunda verilecek izin süresi, 30 günlük izin süresine orantılı
olarak belirlenecek.
Tasarının genel gerekçesinde, mevcut uygulamadaki lisans eğitimini
tamamlayan yükümlüler, askerliklerine karar alınmasını müteakip 8 ile 15 ay
arasında değişen süreler sonunda silah altına alındığını, bu sürelerin staj,
yüksek lisans, doktora veya ihtisas sınavlarına katılabilmeleri ve Kamu Personeli Seçme Sınavını kazananların işe başlamaları için yeterli olmadığı bu sürenin 2 yıla uzatıldığı kaydedildi.
Gerekçede, askerliğin temelinin disiplin olduğuna vurgu yapılarak, disiplin
ihlalleri yapanların cezalandırılması yanında, disiplinli erbaş ve erlerin
ödüllendirilmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca, askerlik hizmetleri süresince kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler
çerçevesinde kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede üstün gayret göstererek başarılı olan yükümlü erbaş ve erlerden, birlik içerisinde disiplinli davranışlar sergileyenleri ödüllendirerek motive etmek, disiplin ihlalleri yapma eğiliminde olanların ise bu davranışlarını kontrol altında tutmalarını sağlamak ve caydırmak için ilave izin müessesesi getirildiği
kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious