Atatürk istihbarat toplamış

  • Giriş : 10.01.2007 / 00:00:00

MİT Müsteşarı Emre Taner'in açıklaması gündem olurken, Güneri Civaoğlu Mustafa Kemal, MİT'in büyükbabası sayılacak Teşkilat-ı Mahsusa için görev yaptığını iddia etti..

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MİT Müsteşarı Emre Taner'in yaptığı açıklama gündemde... MİT, ağırlıklı ve köklü bir kurumdur. Öyle ki... MİT Müsteşarı atanırken Başbakan önerir, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun benimsemesi gerekir, Cumhurbaşkanı onaylar. Türkiye'de bu süreçte atama yapılan başka bir görev yoktur.
MİT Müsteşarlığı tarafından böyle bir açıklama yapılmışsa, nedenleri, hedefi, adresi iyi düşünülmeli.

MİT'in bu topraklar için ağırlığını bir de örnekle yansıtayım...
Mustafa Kemal, MİT'in büyükbabası sayılacak Osmanlı döneminin gizli servisi Teşkilat-ı Mahsusa için görev almış, iki kez Trablusgarp'a gitmiştir.

'Gazeteci' Mustafa Kemal
Trablusgarp'taki Fransız Konsolosu A. Alrick, 1908'de Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda şöyle yazıyor:
"Muhtemelen İttihat ve Terakki Komitesi üyesi olan bir Türk subayı (Mustafa Kemal'i kastediyor. T. Ö.) birkaç günden beri bu civarda olup bitenler ve kişiler hakkında soruşturma yapmaktadır.
Kendisinin daha şimdiden birçok yüksek memur ve eşrafı, Anayasa'ya ve onun başlıca ilkelerine sadakat yemini yapmaya davet ettiği, hürriyet ilkesi konusunda dindaşlarının menfi davranışlarıyla veya hiç değilse tereddütleriyle karşılaştıkları söylenmektedir."

Bu, Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a istihbarat göreviyle ilk gidişidir.
İkinci kez ise tam bir ajan gibi gitmiştir.
Sahte kimlik, evrak ve uygun giysilerle Enver Paşa ve Mustafa Kemal, Trablusgarp'a giden gruptadır.
15 Ekim 1911'de Trablusgarp'a hareket eden Rus bandıralı bir gemidedir. TANİN gazetesi muhabiri Mustafa Şerif adına düzenlenmiş kimliği taşımaktadır.
Mustafa Kemal, Mısır'da hastalanır, bir süre orada kalır. Trablusgarp'a sonradan geçer.

Bosna'da ajan Mustafa Kemal
Mustafa Kemal'in daha önce de gene gizli serviste görev aldığı biliniyor.
Philip H. Stoddard'ın Princeton Üniversitesi'ne sunduğu "Teşkilat-ı Mahsusa" başlıklı doktora tezinde Mustafa Kemal, teşkilatın kadrosu içinde yer almaktadır.
31 Mart Vakası'nın ardından, topraklarını savunma gereğini duyan pek çok gönüllü subay gibi o da teşkilata girmiştir.
Avusturya-Macaristan Hükümeti'nin Bosna-Hersek sınırına yaptığı yığınak ile ilgili bilgi toplamak için Kasım 1908'de gizlice ve askeri istihbarat amaçlı olarak Bosna'ya gönderilmiştir.
Sonraları mareşal olacak Binbaşı Fevzi Çakmak ile ilk kez orada tanışır.
Dönüşte gayri resmi gizli raporunu veren Mustafa Kemal'e göre, yığınak Sırplara karşı yapılmaktadır.

Anlam ve önemi
MİT Müsteşarı'nın açıklama metni, değişik kesimlerde farklı açılardan yorumlandı.
Bunlara bir de şu köşeden kişisel bakış sunayım...
Uzun yorumlara gerek görmüyorum.
Anladığım şudur:
"Türkiye'nin ulus devlet bütünlüğü ciddi tehlike karşısındadır.
Tehlike büyüyor, gelişmeleri izleyip sonra tepki verecek yerde, olabilecekleri öngörmek ve ön almak gerekir.
Bu bir iç sorun gibi görünmektedir, ama daha ötesi... Komşularını, büyük devletleri, Türkiye'nin zayıflamasında yarar görenleri de kapsayan geniş bir coğrafyanın ve çok taraflı ilgi odaklarının meselesidir."
Adres olarak kim üzerine alınırsa alınsın.
Mesaj, anladığım kadarıyla bu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious