Avea, Turkcell'e açtığı davayı kazandı

  • Giriş : 19.10.2006 / 00:00:00

Avea'nın, Turkcell'in 2005 Şubat ayı ile 2005 Aralık ayını kapsayan dönemlere ilişkin kestiği fatura miktarları için açtığı alacak davasını kazandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Avea'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Turkcell ile Avea arasındaki arabağlantı ve SMS ücretleri, taraflar arasındaki 9 Mart 2001 tarihli Turkcell- İştim (Birleşmeden sonra Eski-Aria'nın Arabağlantı sözleşmesinin taraflar arasında devamı konusunda Turkcell ile anlaşılmıştır) arabağlantı sözleşmesi ile, 21.09.2004 yılında imzalanmış olan 'Turkcell-İştim şebekelerarası arabağlantı sözleşmesi'ne ek protokole göre belirlenmiştir.

Gerek arabağlantı sözleşmesinde gerekse de arabağlantı sözleşmesine ek protokolde taraflar arasında SMS konusunda bir ücret belirlenmemiş, konu Şubat 2005'e kadar böyle devam etmiştir. Ancak Turkcell, bu tarihten itibaren Avea'ya her SMS başına tek taraflı iradesiyle ücret belirleyerek fatura göndermeye başlamıştır. Avea tarafından bu tutum, taraflar arasındaki arabağlantı ve ek protokolünün tek taraflı değiştirilmesi olarak kabul edilmiş ve Turkcell tarafından gönderilen faturalara süresinde itiraz edilmiştir. Ancak Turkcell aynı tutumunu sürdürerek fatura göndermeye devam etmiştir.

Bunun üzerine Avea; Turkcell'in 2005 Şubat ayı ile 2005 Aralık ayını kapsayan dönemlere ilişkin kestiği fatura miktarları kadar alacak davası açmış ve söz konusu alacağın ilgili dönemlerden faiz işletilerek tahsilini Beyoğlu 1. Ticaret Mahkemesinde açtığı dava ile talep etmiştir.

Avea bu davayı açarken; iki taraflı sözleşmelerin ancak yine iki taraflı bir iradeyle karşılıklı olarak tarafların anlaşması üzerine değiştirilebileceği, yaklaşık dört yıldır herhangi bir ücret bellirlenmeden devam eden bir protokolün Şubat 2005'ten itibaren fatura gönderilmesiyle tek taraflı iradeyle değiştirildiği, bunun hukuka aykırı olduğu tezini savunmuştur. Geçen hafta yapılan yargılamada mahkeme Avea'nın dava dilekçesindeki tüm istekler kabul edilmiştir."

Mahkemece;

1- Turkcell'in kestiği faturalar bedeli olan 12.274.748,27 YTL'nin Avea'ya iadesine,

2- Turkcell'in mevcut uygulamaya devam etmesinin sona erdirilmesine,

3- Faiz konusunda da dava dilekçesinde belirtildiği üzere yukarıdaki miktarın 02.01.2006 tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar devre ve oranı yazılı değişken nitelikte avans faizi ile birlikte Turkcell tarafından Avea'ya ödenmesine karar verilmiştir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious