Avrupa Birliği inkılap tarihine girdi

  • Giriş : 16.01.2006 / 00:00:00

İkinci Dünya Savaşı’nda sona eren inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin müfredat programında Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci ve Körfez Savaşı’nın da yer alması kararlaştırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in de onayladığı müfredata Ermenilerin sözde soykırım iddiaları girmezken öğretmenler ‘güncellik ilkesi gereği’ derste bu iddaların ‘tarihî gerçeklerle bağdaşmayan iftiralar’ olduğunu açıklayacaklar. Geçen sene bir inkılap tarihi kitabında ‘Şeyh Sait’ yerine ‘Doğu İsyanı’ dendiği için tartışılan konu yeni müfredata ‘Şeyh Sait İsyanı’ şeklinde girerken, ‘Menemen Olayı’ da ‘Menemen Kubilay Olayı’ şeklinde müfredatta yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen müfredata göre ilköğretim 8. sınıflarda 2 saat yerine 3 saat olarak okutulacak derste öğrenciler, Atatürk’ün askerlik, devlet adamlığı ve inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek alacak. Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek, Atatürkçü düşünce sisteminin savunucusu olacaklar. Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünden hareketle inkılap tarihi dersi sadece siyasi, askeri ve diplomatik olaylara indirgenmeyecek. Dersin öğretmeni, okulun bulunduğu yerin Milli Mücadele dönemindeki yerel tarihiyle ilgili araştırma ödevleri vererek, öğrencilerin yerel ve ulusal tarihi ilişkilendirmesini sağlayacak. Öğretmenler, ‘olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere ders kitaplarını ezberletmek’ yerine, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulayacak. Bilgi vermekten ziyade, öğrencilerinin tarihî olaylarla ilgili anlam kurmalarına yardımcı olacak. Ders kitabındaki bilgileri ders saatinde vermeye çalışmayacak, öğrencileri bireysel ve serbest çalışmaya teşvik edecek. Müfredata Ermeni iddiaları girmezken öğretmenler ‘güncellik ilkesi gereği’ derste Ermeni iddialarının ‘tarihi gerçeklerle bağdaşmayan iddialar’ olduğunu açıklayacaklar.

Yeni inkılap derslerinde inceleme gezilerine önem verilecek. Bu geziler müzelere, Anıtkabir’e, Dolmabahçe Sarayı’na, Atatürk müze evlerine, savaş alanlarına, Atatürk anıt heykellerine ve şehitliklere yapılabilecek. Gezilerin her aşaması planlanacak ve değerlendirilecek. Öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilgisi edinmelerine, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmelerine yardımcı olunacak. Gezi düzenlenemeyen mekanlar haritalar, filmler ve internet imkanlarıyla öğrencilere gösterilecek.

‘Bir kahraman doğuyor’ ünitesiyle başlayan ve ‘Atatürk’ten sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası’ ünitesiyle biten yeni İnkılap müfredatında 7 ünite bulunuyor. Atatürk’ün çocukluk dönemi ‘Atatürk de bir zamanlar çocuktu’ etkinliği ile o döneme ait görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak öğretilecek. Öğrencilere ‘Dört Şehir ve Atatürk’ etkinliği ile dönemin Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerine ait kaynaklardan ve Mustafa Kemal’in anılarından yararlanarak bu dört şehrin Atatürk’ün fikri gelişim üzerindeki etkisi anlatılacak. Sivas Kongresi’ni bir dramayla canlandıracak öğrencilere Atatürk’ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar öğretilecek. Öğrenciler, dönemin gazetelerindeki bazı haberlerden oluşan bir ‘Kurtuluş Savaşı Gazetesi’ çıkaracak. Geçen sene bir inkılap kitabında ‘Şeyh Sait’ yerine ‘Doğu İsyanı’ dendiği için tartışılan konu yeni müfredata ‘Şeyh Sait İsyanı’ şeklinde girerken, ‘Menemen Olayı’ da ‘Menemen Kubilay Olayı’ şeklinde müfredatta yerini aldı. Menemen Kubilay Olayı, ‘Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasi hayata etkisi açısından’ değerlendirilecek ve öğrenciler ‘Kubilay Olayı ve Kubilay Anıtı’nın anlam ve önemi, yapılma süreci ve heykeltıraşı hakkında araştırma’ yapacak.


Öğrenciler

kışlayı gezecek

Derste Atatürk’le ilgili internet sayfası hazırlayacak olan öğrenciler, Atatürk’ün görüşlerini içeren bir ‘Atatürk Sözlüğü’ yapacak. ‘Ülkemizde ve dünyada huzur ve barışı sağlamak ve cumhuriyetimizi koruyup kollamakla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) görevlerini kavrayacaklar. ‘Kışlayı gezelim’ etkinliği ile TSK’yı tanımak amacıyla en yakın askerî birliğe tanıtım amaçlı geziler düzenlenecek ya da ilgili bir tanıtım filmi izlenecek. Müfredata göre öğrenciler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ‘tarihsel gelişimi açısından’ analiz edecek. AB’ye sadece tarihsel gelişim açısından bakılacak. Öğrenciler, Türkiye ile AB arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri gösteren bir ‘Türkiye-AB İlişkileri Takvimi’ hazırlayacak. AB ile ilişkilerle ilgili okula bir uzman davet edilerek söyleşi yapılacak. Yeni müfredatla İkinci Dünya Savaşı’nın sonrası da ders kitaplarına girecek. Öğrenciler, 1945 sonrası insan hakları ve demokrasi gelişmelerini öğrenecek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının dünyaya ve Türkiye’ye etkileri hakkında çıkarımlarda bulunacaklar. Ayrıca Körfez Savaşları’nın Türkiye’ye siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirecekler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious