Avrupa Birliği Polis teşkilatı terör raporunu açıkladı

Avrupa Birliği Polis teşkilatı terör raporunu açıkladı.7540
  • Giriş : 08.04.2008 / 09:39:00

EUROPOL tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği Terörizm Durum ve Eğilimler 2008 Raporu" (TE-SAT 2008) açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (EUROPOL) tarafından hazırlanan "Avrupa Birliği Terörizm Durum ve Eğilimler 2008 Raporu" (TE-SAT 2008) açıklandı.

54 sayfalık raporda AB ülkelerindeki terörizm olaylarının bir önceki yıla göre durumu değerlendirildi. Raporda Almanya'da geçen yıl yapılan tüm ayrılıkçı terör eylemlerinin PKK tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, "2007'de Kürt-Türk çatışmasındaki gelişme AB'nin güvenlik durumu üzerinde etkili olmuştur" denildi. Almanya'da Türklere yönelik kundaklama eylemleri; eylemlerin bu yıl içinde olması nedeniyle raporda yer almazken, "Üye devletlerin çoğunluğu sağ-kanat eylemleri terörizm olarak değil, aşırılık (extremism) olarak rapor ediyorlar" şeklinde bir ifadeye yer verildi. AB terör raporunda İngilizlerin faşist "Yalnız Kurtlar"ı anlatıldı.

-PKK KONUSU

Raporun "Terör Türleri" başlıklı bölümünde TE-SAT'ta terörist örgütlerin motivasyon kaynaklarına göre kategorize edildiği belirtildi. Bunun kolay bir iş olmadığı çünkü genelde tek ideoloji ya da baskın ideolojiler hakim olmakla birlikte terör örgütlerinin motivasyonlarını birkaç ideolojiden aldıkları kaydedildi. Rapordaki terör kategorilerinin pragmatik ve AB'deki şu anki durumu yansıttığı kaydedilirken birbirini dışlamadıkları da vurgulandı. Raporda terör türleri şöyle tanımlandı:

"İslamcı terörizm İslamın kısmen ya da tamamen, istismar edilerek yorumlanmasından motive olmaktadır; şiddet kullanımı uygulamacıları tarafından mukaddes görev ya da dini bir eylem olarak görülmektedir.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA), Kürdistan İşçi Partisi (PKK/KONGRA-GEL) ve Gerçek İrlanda Cumhuriyet Ordusu (RIRA) gibi etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terörist gruplar, uluslar arası tanınma ve siyasi self-determinasyon arayışındadır. Bunlar milliyetçilik, etnisite ve/veya dinle motive olmaktadır.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) gibi sol-kanat terörist gruplar, tüm siyasi, sosyal ve ekonomik sistemi aşırı sol bir modele göre değiştirme arayışındadır. İdeolojileri sıklıkla Marksist-Leninist'tir. Gayrıresmi Anarşist Federasyonu gibi anarşist terörist grupların gündemi genellikle devrimci, anti kapitalist ve anti otoriteryendir.

Sağ-kanat terörist gruplar tüm siyasi, sosyal ve ekonomik sistemi aşırı sağcı modele dönüştürme arayışı içindedirler. Avrupa sağ kanat terörizminin ideolojik kökenleri genellikle Nasyonal Sosyalizme uzanır."

-ETNO MİLLİYETÇİ VE AYRILIKÇI TERÖRİZM

Raporun "Etno Milliyetçi ve Ayrılıkçı Terörizm" bölümünde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde geçen yıl meydana gelen terörist faaliyetler sayılırken şöyle denildi:

"Almanya 2007'de 15 ayrılıkçı terör saldırısı bildirdi. Bunlardan 14'ünün Kürdistan İşçi Partisi (PKK/KONGRA-GEL) tarafından yapıldığı iddia edildi. Kalan saldırının PKK/KONGRA-GEL tarafından yapıldığı iddia edilmedi ancak Alman yetkililer bu örgütün yaptığını düşünüyor. Saldırılar Şubat ve Mart 2007 arasında gerçekleşti. Bunlardan büyük bölümü kundaklama saldırılarıydı, Bottrop, Dortmund ve Hagen'deki seyahat acentaları, bankalar ve camiler gibi Almanya'daki Türk çıkarlarına yöneldi."

-TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Raporun "Tutuklanan Şüpheliler" bölümünde geçen yıl beş AB üyesi ülkede PKK/KONGRA-GEL ile ilgili oldukları gerekçesiyle 38 kişinin tutuklandığı belirtildi. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve Slovakya'da tutuklamalar görüldüğü anlatılırken "Tüm şüphelilerin çoğunluğu saldırıyla ilişkili suçlardan tutuklanmıştır. Tutuklamalar bu ülkelerin bir bölümünde Kürt nüfus arasında bir dizi protestolara neden olmuştur. Her ne kadar protestoların çoğunluğu barışçıl geçtiyse de, kimi durumlarda temelde Türk çıkarlarına karşı yönelen şiddet ortaya çıkmıştır. Şubat ayında Belçika yetkilileri PKK/KONGRA-GEL'in AB liderini uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla terörizmin finansmanını sağlamak şüphesiyle tutuklamıştır" denildi.

Etnik milliyetçi ve ayrılıkçı terörle ilgili "Ana Bulgular" başlıklı son bölümde ise Bask, Korsika, Kürt ayrılıkçı gruplardan bahsedildi. Raporda, "Almanya'da ayrılıkçı terörist saldırılar temel olarak Türk ayrılıkçı terörist gruplar tarafından işlenmiştir. 2007'de saldırıları Türk-Kürt çatışmasındaki artış motive etmiştir" ifadesi yer aldı.

-TERÖRDE GENEL EĞİLİMLER

Raporun "Terörde Eğilimler" başlıklı son bölümünde "Almanya'da ayrılıkçı terörist şiddet temel olarak Kürt ayrılıkçı terörist gruplarca gerçekleştirilmektedir. 2007'de Kürt-Türk çatışmasındaki gelişme AB'nin güvenlik durumu üzerinde etkili olmuştur. Bu kendini, 2007'de çatışmadaki yükselmeyi takiben, Almanya'da Türk çıkarlarına karşı artan saldırılarla kendini göstermiştir" denildi. AB içinde kendini gösteren terör eğilimleri diğer başlıklar halinde ise şöyle sıralandı:

"-Avrupa'da terörist saldırıların sayısı artmaktadır. Geçen yıl AB'de 583 terörist saldırıya girişilmiştir. Bunların yüzde 91'i ayrılıkçı teröristler tarafından yapılmıştır.

-AB'de terörizm suçları dolayısıyla tutuklananların sayısı artmaktadır. Sayı 2006'da 706 iken 2007'de 1044'e çıkmıştır.

-Terörist saldırılarda ev yapımı patlayıcıların kullanımı artmaktadır.

-İnternet üzerinde önceki dönemde olduğundan daha fazla terörist propagandası üretilip dağıtılmaktadır.

-İslami terörizm AB'de kitleleri gelişigüzel kırma amacını sürdürmektedir. Bu sadece hedef seçiminden değil, fakat aynı zamanda kullanılan yöntem ve patlayıcılardan da gözlemlenmektedir.

-AB'de İslamcı terörizm Pakistan temelli el-Kaide yanlısı gruplar ya da terör ağlarından giderek daha fazla etkilenmektedirler.

-Afganistan ve Irak'taki çatışmalar AB'deki güvenlik ortamını büyük ölçüde etkilemektedir.

-Bask ayrılıkçı terör saldırılarının büyük çoğunluğu için sorumluluğu ETA gençlik örgütünden kişiler üstlenmeye devam etmektedir.

-Bask ayrılıkçı teröristleri Fransa'yı lojistik üs olarak kullanmayı sürdürmektedir.

-AB'de sol-kanat ve anarşist terörist saldırılar azalmaktadır.

-AB'de sağ-kanat teröristlerin ve aşırıların eylemleri artmaktadır. Sağ kanat aşırılar ve terörist eylemler üzerine yapılan araştırmalar sağ-kanat eylemcilerin Avrupa çapındaki ağına işaret eden uluslar arası bağlantıyı göstermektedir. Aynı zamanda az sayıda AB üyesi devlet, Müslüman göçmen topluluklara karşı düşmanlıkta genel bir artış olduğunu rapor etmişlerdir."

-PORTEKİZLİLERİN NAZİLERİ-

Raporda Almanya'da Türklere karşı girişilen saldırılara bu yıl gerçekleştikleri için somut gelişmelerle yer verilmedi. Raporun "Sağ-Kanat Terörizm" başlıklı bölümünde şöyle denildi:

"-2007'de tek bir sağ-kanat terörist saldırı rapor edildi. Sağ teröristlerin bir Yahudi mezarlığına saldırı ve Vandal hareketleri Portekiz'de Eylül ayında gerçekleşti. Eylemi Hammerskins adlı Nazi özentisi örgütün Portekiz kanatı gerçekleştirdi.

-Avusturya, Hollanda ve Portekiz'de sağ-kanat terörizmle ilgili 44 kişi tutuklandı. 31 tutuklama Hammerskin örgütünün Portekiz kanadına karşı düzenlenen operasyonla yapıldı. Bunların da 27'si yasadışı silah bulundurmak, ırk ayrımcılığı, ırk nefretini teşvik ve Nazi propagandasından tutuklandı. Portekiz'in araştırması aynı zamanda internet üzerinden iletişim gören bir sempatizan ağını da ortaya çıkardı.

-BİR KADIN NAZİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI-

-Biri hariç tüm tutuklananlar erkek idi. Kadın şüpheli Hollanda'da yasadışı ateşli silah bulundurmaktan tutuklandı. Sağ-Kanat terörizm suçluları genellikle 30 yaşın altında bulunuyor.

-Sağ-kanat aşırılarla ilgili raporlu olayların sayısı üye devletlerde artmaya devam ediyor. Hollanda yetkilileri 2007'de sağ-kanat aşırılıkta bir artış olduğunu rapor ettiler, ancak şiddet düzeyinin oldukça istikrarlı kalacağı tahmin ediliyor.

-Polonya sağ-kanat aşırıların eylemlerinde hafif bir artış olduğunu bildirdi. Gruplar genelde, uluslar arası bağlantı kurdukları internet üzerinde etkinler. En etkin sağ-kanat grup 'Kan ve Şeref' ve onun savaşçı kanadı 'Combat 18'.

-2007 süresince İtalya, sağ-kanat aşırılar tarafından gerçekleştirilen eylemlerde artış gözledi. Artış kendini temelde sağ-kanat partilere ve kuruluşlara karşı Vandallık ve saldılar şeklinde ortaya koydu. Forza Nuova İtalya'da etkin olan en başta gelen sağ-kanat aşırı grup.

-İSVEÇ'TE ŞİDDETTEN SAĞ AŞIRILAR SORUMLU-

-İsveç yetkilileri, 2007'de çeşitli sol-kanat/anarşist hareketlerle aşırı sağcı gruplar arasında şiddetli çatışmaların arttığını belirttiler. Şiddetin artmasının asıl sorumlusunun sağ-kanat aşırı gruplar olduğu düşünülüyor.

-SAKSONYA'DA NAZİLER DAĞITILDI�

-Almanya'da Saksonya İçişleri Bakanı, sağ-kanat grubu Sturm 34'ü, anayasal düzene muhalefet ettiği, amaç ve eylemleri ceza yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı. Grup 40-50 üye ve 100 sempatizana sahipti. Grup üyeleri şiddeti amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak görmekteydiler. Haziran 2007'de sağ-kanat aşırılar Almanya'da beş kişiye saldırdılar ve yaralanmalarına neden oldular.

-İNGİLİZLERİN "YALNIZ KURTLARI" VAR-

-İngiliz yetkiler son yılda patlayıcılar ve silahlarla yakalanan sağ-kanat terörist sayısında artış olduğunu belirttiler. 2007'de İngiltere'de yedi sağ-kanat aşırı eylemci patlayıcılarla ilgili suçlardan dolayı tutuklandı. İngiltere'de tutuklananlardan bir bölümü 'lone-wolves' (yalnız-kurtlar) olarak sınıflandırılabilir. Bu kişiler bir ideolojik ya da felsefi kimliği bir aşırı grupla paylaşıyorlar ancak kendilerini özdeşleştirdikleri bu grupla iletişim kurmuyorlar. 'Yalnız kurdun' grubun hedefi, taktikleri ve metotlarında ilerlemeye yönelik eylemleri, dışarıdan herhangi bir emir ya da yönlendirme olmadan tasarlanıp gelişiyor.

-Hem İngiltere hem Hollanda sağ-kanat aşırılar tarafından Müslüman topluluklara karşı düşmanlığın arttığını rapor etti.

-NAZİ ÖZENTİLERİ TERÖRİST DEĞİL "AŞIRI"...!

-Üye devletlerin çoğunluğu sağ-kanat eylemleri terörizm olarak değil, aşırılık (extremism) olarak rapor ediyorlar."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious