AYM, CHP'nin başvurusunu reddetti

AYM, CHP'nin başvurusunu reddetti.19157
  • Giriş : 05.06.2018 / 09:41:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusunu reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

CHP'ye Yüksek Mahkeme'den kötü haber geldi. Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili başvurusunu reddetti.

Yüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10'uncu maddesiyle, 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29'uncu maddesine eklenen bir fıkranın iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun reddine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "7020 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10'uncu maddesiyle,  3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29'uncu maddesine eklenen 14'üncü fıkranın iptali ve  yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 124 milletvekili tarafından "7020  sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "3213 sayılı Maden  Kanunu" ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Kararda, 7020 sayılı Kanun'la 3213 sayılı Kanun'da yapılan  değişikliklerle belirli maden sahalarında maden bölgesi ilan edilmesi ve bunun  tabii sonucu olarak ortaya çıkan bir takım zaruri iş ve işlemlerin düzenlendiği  belirtildi.

Söz konusu başvuruda, maden bölgesi ilan edilmesi ve maden bölgeleri  ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemler, maden komisyonu oluşturulması ve  çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin bütün hususlarda düzenleme yapma  yetkisinin sınırları belirsiz bir şekilde Bakanlığa verilmesinin belirlilik  ilkesine aykırı olduğu, ayrıca Kanun'la düzenlenmesi gereken konularda genel  hususlar belirlenmeden düzenleme yapma yetkisinin yürütme organına verilmesinin  yasama yetkisinin devri anlamına geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 2'nci ve 7'nci  maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerinin ve yürürlüklerinin  durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddesi ile fıkranın  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar  verildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu madde ve fıkraya ilişkin yürürlüğün  durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

TRT

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*