Azınlık Okulları Yasası kabul edildi

  • Giriş : 27.09.2006 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Özel Öğretim Kurumları Yasa Tasarısı, azınlık okullarını düzenleyen 2. maddesinden, azınlık okullarına yabancı uyruklu öğrencilerin de kabul edilmesine imkan tanıyan hüküm çıkarılarak, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AKP milletvekillerinin önergesiyle, azınlık okullarını düzenleyen 2. maddenin eski haline dönüldü.

Madde üzerinde görüşlerini açıklayan ANAVATAN Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, azınlık okullarıyla ilgili değişikliğin, gelen tepkiler üzerine geri çekildiğini ifade ederek, “(Oy kaybederiz) korkusuyla tekriri müzakere önergesi verdiniz” dedi.

AKP sözcülerinin, değişikliğin Ermeni Patriği 2. Mesrobyan'ın isteğiyle yapıldığını açıkladıklarını öne süren Özdoğan, “Türk çocuklarının sorunları varken, neden Ermeni çocuklarını düşünüyoruz? Erzurum milletvekili olarak bu benim kanıma dokunuyor” diye konuştu.

Özdoğan, dini bir kurum olan patriklikten görüş almanın, laiklik ilkesine aykırı olduğunu da ileri sürdü.

CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, tasarının görüşmelerinin tam bir fiyasko olduğunu ileri sürerek, tasarının Milli Eğitim Komisyonunda Nisan ayında kabul edilmesine rağmen Dışişleri Bakanlığının, Mayıs ayında görüş bildirdiğini söyledi.

“COŞKUN'DAN, ÖNERGEYİ İMZALAMASINI BEN RİCA ETTİM”

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Tayyar Altıkulaç da söz alarak, Mecliste görev yapan bütün milletvekillerinin, milli konularda duyarlı olduğunu söyledi.

Tasarı hakkında Dışişleri Bakanlığından görüş istendiğini ve onların görüşleri doğrultusunda hazırlanan 3 önergenin, “önerge sıraları dolu olduğu için Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun'a imzalattırıldığını” kaydetti. Ali Coşkun'dan, önergeyi imzalamasını kendisinin rica ettiğini anlatan Altıkulaç, Türkiye'de yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği 11 milletlerarası okul bulunduğunu hatırlattı.

Bu öğrencilerin azınlık okullarına da gidebilmesine kolaylık sağlamak için önerge hazırlandığını kaydeden Altıkulaç, “Bence doğru olmayan bir konuda duyarlılık gösterildi. Ruhban okulu ile bu tasarının bir alakası yok. Ruhban okulunun açılması, bir anayasa meselesidir” diye konuştu.

Altıkulaç, bu okullarda dini eğitim yapılmasının yasaklandığına da dikkati çekti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de söz alarak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, önergeyi imzalatmakla, kabine arkadaşı Ali Coşkun'a haksızlık ettiğini söyledi.

ÇELİK: “SİZ, BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAYAMAZSINIZ”

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de tasarıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, iktidarları döneminde yapılanları anlattı.

Ali Coşkun ile arkadaş olduklarını, birbirlerinin yerine imza atabileceklerini kaydeden Çelik, “Bizler birlikte çalışıyoruz. Siz, bizim birlikteliğimizi anlayamazsınız” dedi.

Çelik, CHP milletvekillerinin laf atması üzerine de “Tekriri müzakereden, 'Lozan'ı biz kurtardık' diye kendinize kahramanlık çıkarmayın. Değişiklik, AK Parti Grubu'nun inisiyatifiyle gerçekleştiriliyor” dedi.

Bakan Çelik'in konuşmasından sonra, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. CHP Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ile AK Parti Milletvekili Mehmet Çerçi, birbirlerinin üzerine yürümek istedi. İki milletvekillerinin kavgası, araya giren milletvekilleri tarafından önlendi.

ÖNERGE

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, AKP milletvekillerinin verdiği bir önergeyle, tasarının 2. maddesinin eski haline dönülmesi kabul edildi.

Maddeyle, azınlık okulları, “Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim özel okullarını...” şeklinde tanımlandı.

Böylece daha önce maddeye eklenen “gayrimüslim azınlıklara mensup Türk vatandaşlarınca kurulan, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan, kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencileri ile bu azınlığa etnik veya dini köken itibariyle mensup, yabancı uyruklu çocukların devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okulları” ibaresi, madde metninden çıkarıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious