Aziz Yıldırım'a yolsuzluk iddiası

Aziz Yıldırım'a yolsuzluk iddiası.14812
  • Giriş : 02.01.2009 / 11:23:00

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran Başkan Aziz Yıldırım'ın vergi kaçırdığını ve kulübe satılan villaların da Yıldırm'ın ortağı olduğu şirketten aldındığını öne sürdü...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Tahir Kıran, Sarı - lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik suçlamalarına belgelerle devam ediyor.

Kendi adını taşıyan 'www.tahirkiran.com' adlı sitede, 'Yılbaşı hediyesi' başlığı altında kaleme aldığı görüşlerinde, Kıran, spor kamuoyuna ve dostlarım dediği Fenerbahçelilere şöyle seslendi;

''Öncelikle sitemizin ziyaretçileri başta olmak üzere, tüm Fenerbahçelilerin, tüm ulusumuzun ve tüm spor ailesinin, yeni yılını kutlarım. Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk, başarı ve özellikle bu kriz ortamında bol kazanç getirmesini dilerim.

Son yazımda Sayın Aziz Yıldırım'a bir takım sorular sormuş ve bu soruları yanıtlamaması durumunda, cevapları kendisine yılbaşı hediyesi olarak vereceğimi söylemiştim. Şimdi sözümde duruyorum.

Sayın Aziz Yıldırım;

1. Sorum: - Şu her fırsatta savunduğunuz muhteşem villalar, Başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hangi firmadan satıldı?

Yanıt 1 - Bu villalar Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, İstanbul Ticaret Odasına 501097/0 sicil no ile kayıtlı olan ve ana sözleşmesi 09.07.2003 tarihinde tescil edilen, A.Yıldırım Uluslararası İnşaat Anonim Şirketinden satıldı.

2. Sorum: - Bu firmanın ortakları yoksa sizinle birlikte, Alaattin Yıldırım, Acar Yıldırım olabilir mi?

Yanıt 2 - Bu firmanın ortakları Acar Yıldırım, Alâeddin Yıldırım ve Aziz Yıldırım'dır. Eski Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Emine Belgin Yıldırım, Mustafa Serdar Erkan, Ali Tarık Yılmaz, Mutlu Tuncay, Ömer Temelli, Faruk Neşet Yalçın'dır

3. Sorum: - Başkanı bulunduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü, bu firmaya her villa için 500.000 USD ödemiş olabilir mi? Muhasebe kayıtlarında bu nasıl gözüküyor.

Yanıt 3 - Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığınız konuşmada, her villa için 500.000 USD ödediğinizi bizzat kendiniz söylediniz. Bu kulübümüzün Divan Kurulu tutanaklarında da mevcut. (Ama şimdi ben bu yazıyı yazdıktan sonra Divan Kurulu kayıtları değişir mi değişmez mi bunu bilemem! )

4. Sorum: - Peki, bu villaların satışı sırasında Devlete tapuda bu villalar ne kadardan gösterildi?

Yanıt 4 - Bahsi geçen villalar, tapu kayıtlarına göre, tutanaklarda geçtiği gibi 500.000 USD'den değil, sadece 200.000 YTL'den satıldı. Bunun nasıl bir izahı var ben bilmiyorum. Bunun vergi kaçırmak amaçlı olma ihtimali bile tüylerimi diken diken yapıyor? Yok, eğer bu amaçla değilse bu kez de aklıma ister istemez Fenerbahçe Spor Kulübü üzerinden maddi bir menfaat geliyor ki, o zaman da vay canım Fenerbahçe'mizin haline.

5. Sorum: - Aynı villalar Fenerbahçe yöneticisi Turhan Şahin'e ve Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu'na ne kadardan satıldı?

Yanıt 5 - Aynı villalar, Fenerbahçe'ye 500.000 USD'den satılırken, Fenerbahçe yöneticisi Turhan Şahin'e 150.000 YTL'den, Fenerbahçe TV Genel Yayın Yönetmeni İhsan Topaloğlu'na ise 340.000 YTL'den satıldı. Tapu kayıtlarına göre ise diğer satılan villalar 150.000 YTL ortalama ile satılmış durumda. Zaten satılanların çoğu da barter olarak pazarlanmış. Villaların birçoğu hala A.Yıldırım Uluslararası İnşaat Anonim Şirketi üzerinde olduğuna göre, bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerdeki rayicin bu ortalamada olduğu aşikâr. Ancak hangi akla hizmet Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 500.000 USD'den satıldı benim matematik bilgim buna yetmiyor.

Bu yanıtlardan sonraki yorumları ise siz Fenerbahçeli dostlarıma bırakıyorum. Fenerbahçe'mizin içinde bulunduğu vahim durumu az çok anlatabildiğimi sanıyorum.

- İHRACI GEREKTİREN DURUMLAR -

Şimdi Disiplin Kurulu'ndaki büyüklerimizin, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nün Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller Başlığındaki, 66. Maddenin B fıkrası, İhracı Gerektiren Fiiller uyarınca, durumu aşağıdaki maddelere uyan Sayın Aziz Yıldırım ve bu kararla ilgili imzası bulunan Yönetim Kurulu üyeleri hakkında gerekeni yapmasını bekliyorum.

Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller

Madde 66 : Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır :

A) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller ;

a) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

b) Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

c) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

d) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması,

e) Kulüp düzenine uyulmaması veya Kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi, hallerinde, üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir.

B) İhracı Gerektiren Fiiler ;

a) Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden veya Kulübe zarar veren,

b) Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanan, sarf eden, satan, saklayan,

c) Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir eden veya saklayan veya sahte evrak düzenleyen,

d) Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ile ;

e) Bu maddenin (A) fıkrasının (e) bendinde sayılan fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veya Kulüple ilişkili olmak koşuluyla fiili tecavüz hallerinde üye, Kulüpten ihraç edilir.

Disiplin Kurulu'ndaki değerli büyüklerimizin bu konuda girişimde bulunmamaları halinde Fenerbahçe'mizin menfaatlerini korumak adına kendileri hakkında İçişleri Bakanlığı'nın onayladığı tüzüğü uygulamamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunacağım.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*