Bağ-Kur'lunun kızına çeyiz parası

  • Giriş : 16.12.2006 / 00:00:00

Sosyal Güvenlik Reformu ile kendi nam ve hesabına çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular bir çok yeni hakka kavuşacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bugüne kadar, esnaf, tüccar, sanayici, vergi mükellefi, şirket ortağı, iş adamı ile iş kadınlarının sadece iş yerlerinde uğradıkları olaylar iş kazası sayılırken, reformla birlikte iş kazası hükümleri geniş çerçevede uygulanmaya başlanacak.
İş kazasına uğrayan bu kişiler iş kazası sonrası iş göremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde iş yerleri-dükkanları açık olmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) her gün ödedikleri prime esas kazanca göre belirlenecek geçici iş göremezlik geliri alacak. Tedavileri sonrasında belli bir rapor oranıyla sakat kalırlarsa ayrıca bir ömür boyu kendilerine aylık da bağlanacak.

SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK RAPORU

Sürekli tam iş görmezlikte sigortalıya, Kurumca hesaplanan aylık kazancının yüzde 70'i oranında gelir bağlanacak. Sürekli kısmi iş görmezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş görmezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş görmezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenecek. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı yüzde 100 olarak uygulanacak. Örneğin, asgari ücretten gelir gösteren bir esnaf, meslekte kazanma gücünün yüzde 10'unu kaybetmişse, 531 YTL'lik asgari ücretin, 354 YTL'sini sürekli iş göremezlik parası olarak alabilecek. Geçirdiği kaza sonunda başka birinin bakımına muhtaç hale gelmişse, beyan ettiği asgari ücretin tamamını alabilecek. Bu nedenle gelirini yüksek gösterenler daha yüksek iş göremezlik parası alabilecek.

ESNAFA İSTİRAHAT PARASI

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde daha önce sadece işçilere ödenen, istirahat (geçici iş göremezlik ödeneği) parası bundan böyle Bağ-Kur'lulara da ödenecek. Bu kişilerin hastanede yattıkları süreler ile hastane çıkışları aldıkları istirahatlerinde bu para ödenecektir. Esnafa ödenecek istirahat parası, günlük kazançlarına göre yapılacak. Örneğin, asgari ücretten gelir elde ettiğini beyan eden esnaf, günlük kazancının üçte ikisi oranında istirahat parası alacak. Asgari ücret 531 YTL olarak kabul edilirse, esnafa çalışmadığı her gün için 11,8 YTL ödenecek. 30 gün hastanede kalan esnaf, 354 YTL istirahat parası alacak.

ESNAFIN YETİM VE DULUNA ÇEYİZ PARASI

Bağ-Kur'dan dul aylığı alan erkek veya kadın eşler ile yetim kızlar bugüne kadar evlenmeleri halinde çeyiz parası alamazken, reformla gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenmeleri halinde bir yıllık aylıkları kendilerine peşin olarak evlenme ödeneği olarak verilecek.

ESNAF RAPOR PARASI DA ALACAK

Reformla, esnaf(terzi, bakkal, manav, kasap, kuaför vb) tüccar, vergi mükellefi, iş adamı ile iş kadınlarına, hastanede yatarak tedavi gördükleri veya evlerinde doktor raporuyla istirahatli kaldıkları sürece geçici iş göremezlik geliri adı altında para verilmeye başlanacak. Bunların hastalıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenecek. Yine bu durumda da esnaf, beyan ettiği günlük kazancının üçte ikisini rapor parası olarak alabilecek.

KADIN ESNAFA 16 HAFTA DOĞUM PARASI

Reformla birlikte, doğum yapan esnaf ve iş kadınlarına ilk defa, doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta süresinde kendilerine doğum geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) verilmeye de başlanacak. Esnaf ve iş kadınlarının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ve ödenmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için, günlük kazançlarının 2/3'ü oranında geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Örneğin, asgari ücretten gelir beyan eden kadın esnaf esnaf 321,6 YTL doğum parası almış olacak.

ESNAFIN ÇOCUKLARINA SÜT PARASI

Esnaf, tüccar, vergi mükellefi, iş adamı ile iş kadınlarına çocuğu doğarsa reform sonrasında altı ay boyunca asgari ücretin yüzde 10'u kadar, şimdiki rakamlarla ayda 53,10 YTL'den, altı ayda toplam 320 YTL'ye yakın süt parası verilecek.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious