Bahçeli'den MHP'ye reform niteliğinde genelge!

Bahçeli'den MHP'ye reform niteliğinde genelge!.10621
  • Giriş : 12.04.2008 / 06:20:00
  • Güncelleme : 12.04.2008 / 01:03:21

Devlet Bahçeli parti teşkilatına 13 maddelik bir genelge gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan olayların MHP ile ilişkilendirilmesi üzerine parti teşkilatından, partiye üye kaydı yapılırken seçici olunmasını, açık ve kapalı toplantı ortamlarında yapılması muhtemel kışkırtmalara karşı hassasiyet gösterilmesini istedi.

KIŞKIRTMALARA KARŞI UYARDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan olayların MHP ile ilişkilendirilmesi üzerine parti teşkilatından, partiye üye kaydı yapılırken seçici olunmasını, açık ve kapalı toplantı ortamlarında yapılması muhtemel kışkırtmalara karşı hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bahçeli, partisinin il ve ilçe yöneticilerine gönderdiği genelgede, “Türkiye Cumhuriyeti siyasal iktidarın altı yıllık taviz, teslimiyet ve istismarla dolu siyasetinin getirdiği noktada, derin bir kargaşa ve ağır bir bunalım tehlikesi ile karşı karşıyadır” dedi.

Bahçeli, parti teşkilatından şu hususlara dikkat etmelerini istedi:

“-Parti binalarına, toplantılarına, törenlerine davet edilenler ile katılanların milliyetçi-ülkücü hassasiyetin ve ahlâkın oluşturduğu değer yargıları çerçevesinde hareket etmelerine ve bu özellikleri taşıyor olmalarına dikkat edilecektir.

PARTİYE ÜYE KAYDI YAPILIRKEN SEÇİCİ OLUNACAK"

-Partimize üye kaydı yapılırken hassas ve seçici olunacak, kamunun kabul gösteremeyeceği ahlak, tutum ve davranış içinde bulundukları gözlenenler siyasi hareketimizden uzak tutulacaktır.

-Parti binalarımıza ve milliyetçi-ülkücü camianın bulunduğu veya müdavim olduğu siyasi ortam ve mekânlara giren-çıkan şahıslar hakkında uyanık olunacaktır.

-Önümüzdeki dönemin hassasiyeti de dikkate alınarak, açık ve kapalı toplantı ortamlarında yapılması muhtemel kışkırtmalara karşı özel hassasiyet gösterilecek; yayın, ilan, afiş, pankart ve sloganlarda partimizin tüzük ve programında yer almayan, izin verilmemiş ifadeler, açıklamalar ve sloganlar kullanılmayacaktır.

-İzlediği uzlaştırıcı ve yapıcı siyaset ile milletimizin gönlünde yükselen partimizi gözden düşürmeye, milliyetçilere yönelik korku ve kaygılar uyandırmaya dönük girişimler ve kışkırtmalar takip edilecek, bireysel müdahalelere fırsat vermeden, partimizin izlediği vakur çizgi korunacaktır.

“ÜNİVERSİTE VE YURTLARDA KIŞKIRTMA VE SALDIRILARA DİKKAT EDİLECEK”

-Son zamanlarda üniversitelerde ve üniversite öğrencilerinin barındığı yurt binalarında tırmandırılmak istenen kışkırtma ve saldırılara karşı dikkat edilecek, yörede bulunan üniversite gençliği bilinçlendirilerek, tuzaklardan uzak durmaları sağlanacaktır.

MEDYA İLE SEVİYELİ VE ÖLÇÜLÜ İLİŞKİ KURULACAK

-Yaşanan gelişmeleri Türk milliyetçilerinin aleyhine karalamalarla çarptırmak için fırsat kollayan medya ve mensupları ile seviyeli ve ölçülü ilişkiler kurulacak, gereksiz beyanatlar, görüntüler ile maksada uygun olmayan görüşmelerden kaçınılacaktır.

-Türk milliyetçilerini olaylara çekemeyen karanlık güçlerin, heyecanlarını istismar edecekleri başka odakları bulmuş olabilecekleri adliyelere intikal eden operasyonlarla ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçilerinin tarihi değer ve sembollerini kullanmaktan çekinmeden, demokrasi ve kanun dışı davranışlarda çözüm arayan bu gruplardan, gelebilecek iftira ve ithamlardan kaçınmak için, mutlaka uzak durulacaktır.

-Yaşanan buhranın bir neticesi olarak kavram ve telakkilerin birbirine karıştığı bu dönemde, milliyetçilerin duyarlı olduğu konu, simge ve objeleri kullanarak toplantı, gösteri, eylem yapan başka gruplarla hiçbir temas kurulmayacak, olumsuz gelişmeler gecikmeden Genel Merkez’e ulaştırılacaktır.

-Önümüzdeki dönem, tahriklerin hız kazanarak, ideolojik anlayışımıza, siyasal duruşumuza, kurumsal kimliğimize kadar yöneleceğini; küllenmeye yüz tutmuş tarihi husumetleri alevlendirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu itibarla, hareketimizi milletimizin gözünden düşürmeye ve mensuplarımızı zan altında bırakmaya dönük maksatlı ve sinsi girişimlere karşı bilinçli olunacaktır.
-Gösterilen hassasiyete, alınan tüm tedbirlere rağmen provokasyonların sürmesi, gerginliğin tırmanma eğilimi göstermesi halinde, kesinlikle bireysel müdahale ve çözüm yollarına başvurulmayacak, başta il ve ilçe mülki amirlikleri olmak üzere, güvenlik güçleri, adalet kurumları ve üniversite yöneticileri ile koordinasyonla, yetkililerin zamanında harekete geçmesi için hukuki yollar kullanılacaktır.

“GENEL MERKEZ AÇIKLAMALARI ÇERÇEVESİNDE ORTAK SÖYLEM”

-Bu ve bundan sonraki süreçte, partimizin politikalarını ve tutumunu aziz milletimize aksettirmek maksadıyla ihtiyaç duyulacak fikir ve ifade birliği için Genel Merkez açıklamaları ve icraatları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, ortak söylemlerin sınırı bu esaslar çerçevesinde ve özenle çizilecektir.

“MİLLİYETÇİLER HİÇ BİR ZAMAN SOKAKTA OLMAYACAK”

Bahçeli, bütün tahriklere karşın tam bir olgunluk gösteren MHP’nin demokrasi ve hukuk dışında hiçbir yönteme asla yeltenmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, “Hak arama ve milletimize hizmet mutlaka demokrasi içerisinde gerçekleşecektir. Milliyetçiler, hiçbir zaman sokakta olmayacak; geleceğin Türkiye’si için görev alarak, kurumlarda, fabrikalarda, okullarda, ticarethanelerde refah ve kalkınma yolunda hizmet vereceklerdir” dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious