Bakan Aksu: Kalkınmak için dinlenmek yok

  • Giriş : 22.03.2007 / 00:00:00

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, halkın her kesimiyle kalkınması, refahı ve mutluluğu için durmadan ve dinlenmeden çalışacaklarını belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Aksu, ''Bize ayak uydurmak isteyenler ona göre kondisyonlarını ayarlasınlar'' dedi.
Bakan Aksu, İçişleri Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen, ''Sosyal Diyalog ve Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Aşamasında İl Özel İdareleri'' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, yeni kamu yönetimi anlayışının, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel aldığını bildirdi.
Aksu, geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmanın, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulmanın ve değişime uyum sağlamanın temel gerekleri olduğunu ifade etti. Kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kıldığını anlatan Aksu, mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçlarının da değişimin konusu olduğunu vurguladı.
Mahalli idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim yapı ve anlayışlarında da buna uygun değişimleri gerekli kıldığının altını çizen Bakan Aksu, şunları söyledi:
''Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Mahalli nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışın yönetime hakim kılınması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetimiz, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve mahalli idareler reformu çerçevesinde; ufuk ve vizyon sahibi Sayın Başbakanımızın önderliğinde ve yol göstericiliğinde, görev ve sorumluluğunu müdrik olarak, cesaretle bu güne kadar gerekeni yapmış, gerek Avrupa Birliği müktesebatına, gerekse çağın gerektirdiği değişim ve yeniliklere uygun mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmiştir. Bundan sonra da bu yolda ihtiyaç duyulan adımları tereddüt etmeden atacak, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinin arasına taşıyacağız.''

''HALKIN KAMUSAL MENFAATLERİNİN TEMİNATI''
İçişleri Bakanı Aksu, mahalli idarelerin, temsili demokraside halkın yerel ve kamusal menfaatlerinin teminatı olduklarını da belirterek, ''Demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun sağlanmasında, yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında, mahalli idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır'' diye konuştu.
Hükümet olarak, demokrasinin yerleşmesi ve işlemesi, kamu hizmetlerinin çağdaş normlara uygun olarak çeşitlendirilmesi ve sunulması amacıyla iktidarın ilk beş yılında çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Aksu, ''Bu adımlar hızlanarak devam edecektir. Halkımızın, her kesimiyle kalkınması, refahı ve mutluluğu için durmak ve dinlenmek yok. Bize ayak uydurmak isteyenler ona göre kondisyonlarını ayarlasınlar'' dedi.
Mahalli idareler reform çalışmaları kapsamında, günümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni bir belediye kanunu hazırlandığına da dikkati çeken Aksu, kanunların hazırlanması ve uygulanması sırasında, mahalli müşterek nitelikli her türlü hizmetin, anayasada öngörülen ilkelere uygun olarak, halka en yakın ve en uygun yönetim birimi mahalli idareler tarafından yürütülmesi, vatandaşın hayatının kolaylaştırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, kararlar alınması, yerel düzeyde katılımın sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tasarruflu kullanılması ilkelerinin esas alındığını bildirdi.

KÖYDES PROJESİ
Daha etkin hale gelen il özel idarelerince neler yapılabildiğinin, özellikle KÖYDES Projesi'yle açık bir şekilde ortaya konulduğunu belirten Aksu, şu bilgileri verdi:
''Yıllardır birikmiş devasa sorunlar, 21. Yüzyıl Türkiyesi'ne yakışmayan, ihmaller sonucu bir türlü tam olarak çözülemeyen köylerimizin yol ve içme suyu problemleri, büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuştur. 'Artık sağlıklı içme suyu ve yolu olmayan köy kalmayacaktır' diyerek başladığımız KÖYDES Projesi'nde önemli adımlar attık. İnşallah bu yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. Bu çalışmanın, hayatın her alanında örnek alınıp; aynı azim ve kararlılıkla yürütülen hizmetlerle, şehirlerde olan her şeyin köylerimizde de bulunması için ne gerekiyorsa yapılacağından şüphem yoktur.''

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu da konuşmasında, küreselleşmenin sosyal politikalarda olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Küreselleşmenin özünde, rekabet anlayışının yattığını belirten Başesgioğlu, bu nedenle dünyada acımasız bir rekabet yaşandığını vurguladı.
Başesgioğlu, sosyal diyalog, sosyal koruma, sosyal ekonomi ve sosyal devletin küreselleşmenin olumsuz etkilerinden insanları koruyacağını belirterek, şöyle konuştu:
''Diyalog kavramının içini doldurmalıyız. (Ben devletim, ben söylediğim her şeyi dikte ettiririm...) Böyle bir şey yok. İşçi ve işveren kuruluşları, olayları tribünden izlemeyecekler, sorunlara çözüm üretmeye çalışacaklar. Sosyal diyaloğu kurumsallaştırırken sosyal ekonomi sorunlarına birlikte çözüm üretmeliyiz.'' Hükümet olarak her sese kulak verdiklerini belirten Başesgioğlu, il yönetimlerinin kayıt dışı istihdamla mücadele, işsizlik ve mesleki eğitim kurslarına öncelik vermesini istedi.
Türk-İş Başkanı Salih Kılıç'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye İl Genel Meclisi Üyeleri Birliği Başkanı Satılmış Gürbüz, Başbakan Erdoğan'a plaket verdi.
81 ilin il genel meclisi başkanları ve il özel idareleri genel sekreterlerinin katıldığı toplantı yarın sona erecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious