Bakan Aksu'dan önemli bir uyarı

  • Giriş : 30.05.2006 / 00:00:00

Bakan Aksu'dan 'Her türlü belgede T.C. Kimlik Numarası'na dikkat edin' uyarısı...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarında gereken düzenlemeleri yaparak, hizmet sunumunda kullanılan her türlü form ve belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almasını sağlamaları gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Aksu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası' ile ilgili Tüm Bakanlıklara ve Merkez Teşkilatına bir genelge gönderdi. e-devlet dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlamak açısından 'Kimlik Paylaşımı Sistemi'nin hayata geçirildiğini ve MERNİS merkezi veri tabanındaki nüfus kayıt bilgileri kurumların paylaşımına açıldığını hatırlatan Bakan Aksu, vatandaşın şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanınmasına imkan sağlanması, kamu hizmetlerinin tek bir numara vasıtasıyla gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile birlikte Kimlik Paylaşımı Sisteminin yaygın bir şekilde kullanılması ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Aksu genelgede şu ifadelere yer verdi:

"29 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 46 ncı maddesi; kimlik numarasının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişkiyi sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemi olduğuna hükmetmiştir. Anılan Kanunun 47 nci maddesinde de kişilerin adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilmesi öngörülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'nin yaygın olarak kullanılmasındaki temel amaç, zaman ve kaynak israfını önlemek, işlemlerde sürat ve etkinliği sağlayarak vatandaşın yaşamını kolaylaştırmaktır. Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 1 inci maddesi; 'kurumların ve tüzel kişilerin kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorunda oldukları'nı hükme bağlamıştır.

Bu çerçevede tüm kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu kanun maddesinde öngörülen sürede mevzuatlarında gereken düzenlemeleri yaparak, hizmet sunumunda kullanılan her türlü form ve belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almasını sağlamaları gerekmektedir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious