Bakan Çelik: Devlet eşit uzaklıkta olmalı

Bakan Çelik: Devlet eşit uzaklıkta olmalı.12509
  • Giriş : 04.06.2009 / 14:48:00

Çelik, ''İnsan haklarına dayalı laik hukuk devletinde inançlara baskıdan, inançlar üzerinde hakimiyet alanı oluşturmaktan söz edilemez. Devlet, inanç sahiplerine eşit uzaklıkta ve yakınlıkta olmalıdır'' dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


Çelik, Bilkent Otel'de dün başlayan ''Alevi Çalıştayı''nın kapanışında yaptığı konuşmada, bakanlıkları nezdinde kamuoyunda Alevi-Bektaşi açılımı olarak bilinen ve Alevilerin belli başlı taleplerini demokrasi ve insan hakları temelinde yeniden ele alıp değerlendirme amacı güden bir dizi toplantının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu toplantıda şimdiye kadar değişik platformlardan görüş ve düşüncelerini açıklamak durumunda kalan Alevi-Bektaşi vatandaşların istek ve temennilerinin doğrudan belirlendiğini ve atılacak adımların neler olabileceğinin müzakere edildiğini belirten Çelik, siyasi, dini ve entelektüel eğilimlerine bakılmaksızın tüm Alevi-Bektaşi söylemlerinin temsilcilerinin bu çalıştaya davet edilmesine özen gösterildiğini kaydetti.

Çelik, 40'ın üzerinde kanaat önderinin bu tarihi toplantıda yer alarak, düşünce, öneri, dilek ve temennilerini çalıştay boyunca karşılıklı hoşgörü ve demokratik olgunluk çerçevesinde ortaya koyduklarını vurguladı.

Bu çerçevede Alevi ve Bektaşilerin belli başlı sorunlarının ele alınıp, çözüm yollarının tartışıldığını ve kendileri açısından fevkalade geliştirici, yönlendirici bir çalıştayı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

''Bu çalıştayı gerçekleştirirken, Alevi ve Bektaşilerin belli başlı sorunlarını topluluk temsilcilerinden herhangi birini dışarıda bırakmaksızın ifadelendirilmesine fırsat vermek, toplumsal yapıda meydana gelen ve genellikle insan hakları ve laiklik uygulamalarına ilişkin iddia ve eleştirilerden beslenen sorunlarla yüzleşmek, Alevi sorunlarının tespit edilmesi ve uygulanabilirliğine ilişkin açık çözüm önerileriyle buluşmak, devlet ile Aleviler arasında sağlıklı ve karşılıklılık esasına dayalı bir dil kurulmasına öncülük ve rehberlik etmek, somutlaşan sorunları çözüm çerçevesi ve imkanları ölçüsünde paylaşmak gibi hususları göz önünde bulundurduk.''

-''İNANÇLAR ÇAĞIN ETKİN BİR OLGUSUDUR''-

İnançların her zaman olduğu gibi çağın da etkin bir olgusu olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Değişik inançları benimseme ve inanç içerisinde farklı yorumlarla dini hayatı anlama ve yaşama her insanın doğal ve özgür tercihidir. İnsan haklarına dayalı laik hukuk devletinde inançlara baskıdan, inançlar üzerinde hakimiyet alanı oluşturmaktan söz edilemez. Devlet inanç sahiplerine eşit uzaklıkta ve yakınlıkta olmalıdır. Bunun inanç sahiplerinin azlığı, çokluğu ve yoğunluğuyla bir ilgisi olamaz, olmamalıdır. Demokratik hak talebi söz konusu olduğunda bu talebi ifade edenlerin biri de bini de birdir. Çoğulcu demokratik yapılarda az olanların hukukunun korunması her zaman daha öncelikli olagelmiştir. Hak, ne demokratik tablolarla karşılanır ne de iktidarı elinde tutanların gücünden lütuf ve ihsanla bahşedilir.

Toplulukların dini hizmet alanları sosyal bir gerçekliktir. Sadece bireyler tarafından karşılanmasına imkan yoktur. Bunun için çağdaş hukuk metinleri, inanç ve ifade hürriyetlerinin yanında bunların örgütlenme haklarını da doğal ve kaçınılmaz görmektedir. Siyaset toplumsal talepleri öngörebilmeli ve her türlü kompleksten arınarak gelecek tasavvuru geliştirebilmelidir. Kaldı ki küresel düzeyde her zaman imkan dahilinde olan dini tezahürler karşısında tutarlı ve kalıcı politikalar geliştirmeye modern zamanlarda her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.''

Demokrasisi güçlü olan toplumların kardeşlik ve dayanışma bağlarının da o derece güçlü olacağına inandıklarını vurgulayan Çelik, demokrasinin millete bahşedilen bir lütuf olmadığına işaret etti. Çelik, bu nedenle iktidar oldukları günden bu yana demokrasi ve insan haklarına dayalı yönetim modelini kurumsallaştırmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getirdi. Sadece yükümlülüklerle değil haklarda da eşit vatandaşlık ilkelerini hayata geçirmeye çalıştıklarına değinen Çelik, ''Bizim amacımız kim olursa olun herkesin bu ülkede eşit, adil, kardeşçe huzur içerisinde yaşamasını temin etmektir. Bu çalıştayın özünde de bu anlayış yatmaktadır'' dedi.

Sorunları görmezden gelmek yerine kabullenmenin ve çözüm için seferber olmanın hedefleriyle aralarındaki mesafeyi daha da kısaltacağını kaydeden Çelik, ''geçmişte yaşananlara sünger çekelim, unutalım, unutturalım' anlayışında değiliz. Aksine geçmişten ders alalım. Kederlerimizi, acılarımızı değil, sevincimizi, birlik ve beraberliğimizi ebedileştirmek, ayrılıklarımızı demokratik çoğunluğa dönüştürmek istiyoruz'' dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*