Bakan Çelik: Tüm okullar yenilenecek

Bakan Çelik: Tüm okullar yenilenecek.11011
  • Giriş : 19.08.2008 / 09:17:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, tüm okulların kazan daireleri, ısıtma, yangın sistemlerinin yanı sıra ısı yalıtımlarında depreme karşı gerekli revizyonların yapılması emrini verirken tüm okulların "deprem fizibilitesinin" çıkarılmasını istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çelik, özel eğitim kurumlarının da söz konusu çalışmaları için gerekli takibatın yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Afet Hasarlarının Önlenmesi" konulu 6113 sayılı bir genelge yayınladı. Çelik, Valiliklere gönderdiği genelgede, Türkiye'de meydana gelen depremlerin çok sayıda can ve mal kaybına sebep olduğuna işaret ederken, değişen ve gelişen teknolojik ihtiyaç nedeni ile resmi ve özel eğitim kurumları binalarının yürürlükteki mevzuata göre revizyon geçirmesi gerektiğini söyledi. Bakan Çelik, kazan dairelerinin, ısınma, soğutma, aydınlatma, yangın, temizlik sistemlerinin, ısı yalıtımlarının, gerekli revizyon, bakım, onarımlarının yapılmamasının istenmeyen üzücü olaylara neden olduğuna dikkat çekerek, "deprem açısından riskli bir bölgede bulunan ülkemizde meydana gelebilecek çeşitli jeolojik oluşumların devam edeceği dikkate alındığında, can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olunmasının yanı sıra yukarıda sayılan sistemlerinde günün şartlarına uygun olarak yenilenmesi büyük önem arz etmektedir" dedi. Çelik, konu edilen sistemlerin yanı sıra gelecekte Türkiye'yi etkileyebilecek muhtemel depremler, yangınlar ve diğer istenmeyen olayların bilim adamları tarafından değerlendirildiğine işaret ederek, "olasılık hesapları yapılmakta ve yayınlanmaktadır" dedi. Olabilecek felaketlerin etkilerini önleme ve en aza indirmeye yönelik tedbirlerin bir an önce alınması ve hayata geçirilmesinin ekonomi yönünden olduğu kadar, can ve mal güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını ifade eden Çelik, şunları bildirdi: "Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında, resmi ve özel okul yapıları, öğrenci yurtları ve diğer ek binalar daha da önem taşımakta ve afetlerde bu binaların ayakta, kullanılabilir durumda kalması, afet sonrası gerekli ihtiyaçlarda kullanılmaları nedeniyle birinci öncelik olarak değerlendirilmesi için yurt genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarımızın kullanımındaki tüm binaların incelettirilerek gerekenlerin takviye onarım ve yenilenmelerinin yapılması gerekmektedir."

-"TESİSATLAR USÜLE UYGUN YAPILMALI"-

Bakan Çelik, valilerden tüm resmi ve özel eğitim kurumları binalarının yerleşim yerlerinin mevcut sismik, jeolojik bilgilerinin sağlanması, mimari ve statik projeleri bulunabilen binaların depreme karşı güçlendirme açısından incelenmesi, projeleri bulunmayan binaların mimari rolöve projelerinin oluşturulması için etüt çalışmalarının yapılmasını istedi. Çelik, oluşturulan rolöve projelerinin deprem yönetmelikleri esaslarına göre incelenmesi gerektiğini bildirirken, okul binalarının inşaat kalitelerinin deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadıklarının incelenmesi gerektiğini kaydetti. Yangın yönetmeliğine uygun olacak şekilde mevcut binaların incelenmesi gerektiğini de belirten Çelik, "Kazan dairelerinin, ısıtma sistemlerinin bakım ve işletme talimatlarına göre sürekli kullanıma hazır bulundurulması ve gerekli kontrollerin yapılması, mutfak ve banyolardaki tesisatların usulüne uygun kullanılması, görevlilerin hizmetlerine uygun eğitimden geçirilmesi, sığınakların yönetmeliğine uygun olarak her zaman kullanıma hazır halde tutulmaları, mevcut otoparkların yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmeleri gerekmektedir" emrinde bulundu.

-DEPREM ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTELERLE YAPILACAK-

Bakan Çelik, çalışmayla eğitim, okul ve kurumlara ait bina ve tesislerin afetlere karşı güvenli hale getirilmeni için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılmasını isterken, "Özel eğitim kurumlarının bütün birimlerinin (okul, yurt, spor salonu, yemekhane vb.) sahipleri tarafından kullandıkları binaları uygun hale getirmeleri için gerekli uyarılar ve takipleri yapılacaktır. İllerimizde Valilerimizin sorumluluğunda yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak illerin her türlü imkanları kullanılarak ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle de işbirliği ve koordine sağlanmak suretiyle uygun planlama ve işlem sırasıyla çalışmaların başlatılarak sonuçlandırılması için her türlü tedbir alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*