Bakanlar Kurulu kararları

  • Giriş : 04.10.2006 / 00:00:00

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre;

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı olarak Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı olarak Alaşehir Gümrük Müdürlüğü kurulacak.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgeleri'nin yürürlüğe girdiği tarih 3 Mart 2006 olarak tespit edildi.

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; TMO, üretiminde hububat kullanılarak elde edilen ürünlerin imalatçı- ihracatçılarına, ihracattan sonra piyasa regülasyonunu göz önünde tutarak stokları

ölçüsünde hububat satışı yapabilecek. 3'üncü maddenin üçüncü fıkrası, 4'üncü ve 5'inci maddeler ile geçici 1'inci madde kapsamındaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar görev zararı sayılacak ve Hazinece karşılanacak.

10 Haziran 2006 tarihine kadar düzenlenmiş olan Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara TMO, Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine uygun olarak belgelerinde yer alan ve üretiminde hububat kullanılarak elde etmiş oldukları ürünler için yapmış oldukları ihracatlarının karşılığında hububat satışı yapabilecek.

Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karara göre ise; Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin Kararnamenin Telekomünikasyon Ruhsatlarına İlişkin Asgari Değer Listesi bölümüne 'Rehberlik Hizmeti İşletmeciliği' eklendi. Rehberlik hizmeti verecek işletmeciler, asgari olarak bir defalık 80 bin YTL, her bir kısa numara için de yıllık 15 bin YTL ödeyecekler.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious