Bakanlar Kurulu kararları

  • Giriş : 21.03.2007 / 00:00:00

Bakanlar Kurulunun Çukurova Üniversitesinde “Hukuk Fakültesi” kurulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Resmi Gazete'de, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere 2007 yılında yüzde 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da yer aldı.

Bakanlar Kurulunca, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet tarifeleri Hakkında Kanunun 1. fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair kararnamenin eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin eki Kararın yürürlüğe konulması da kararlaştırıldı.

Kararnamenin eki karara eklenen 35. maddede, “Orman Genel Müdürlüğü, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yürütülen orman kadastrosu ve kadastro çalışmaları ile 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte olan kadastro ve yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan her türlü harita, harita bilgi ve belgeleri ile bu çalışmalara ilişkin kontrollük hizmetlerinden yararlanmada, 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır” denildi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ KURULMASI KARARI

Bakanlar Kurulu, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde “Dinar ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği”, Ardahan il merkezinde ”Ardahan İli Belediyeler Birliği” (Ard.İL.B.Bir), Kayseri'nin Özvatan ilçesinde
”Akdağlar Belediyeler Birliği” (ADBB), Kırıkkale il merkezinde “Kırıkkale Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği”, Manisa'nın Salihli ilçesinde “İl Özel İdaresi, Salihli İlçe ve Belde Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Birliği” ve Samsun'un Bafra ilçesinde “Bafra Bölgesi Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği”nin (BAFKAB) kurulmasını da kararlaştırdı.

MERKEZE BAĞLI BAŞMÜHENDİSLİKLER

Çevre ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında bulunan 78 adet başmühendisliğin dağılımına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Bakanlığın taşra teşkilatında olup, doğrudan merkeze bağlı müdürlükler içerisinde yer alan başmühendislikler şu şekilde düzenlendi:

-Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü/Ankara 5 başmühendislik,
-Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Trabzon 7 başmühendislik,
-Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Erzurum, 6 başmühendislik,
-Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Tarsus 7 başmühendislik,
-Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Bolu 6 başmühendislik,
-Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/İzmir 9 başmühendislik,
-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Antalya 9 başmühendislik,
-İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Ankara 10 başmühendislik,
-Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü/Elazığ 6 başmühendislik,
-Kavak v e Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü/Kocaeli 7 başmühendislik,
-Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü/Eskişehir 6 başmühendislik.

ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ PROJESİ

Bakanlar Kurulu, Ankara tarihi kent merkezi kapsamında yer alan ve yenileme alanı olarak tespit edilen bölgenin Ankara Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılmasını da kararlaştırdı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious