Bakanlar Kurulu kararları

  • Giriş : 28.02.2006 / 00:00:00

Bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler evrensel hizmet kapsamına alındı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilgisayar okur yazarlığı da dahil olmak üzere bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetler, evrensel hizmet kapsamına dahil edildi.

Ayrıca, tarım sigortaları havuzu tarafından kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları da belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilecek.

Önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilecek.

Bitkisel ürünler için don sigortası uygulaması, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmişlik düzeyinde bulunan 90 ilçede pilot uygulama olarak başlatıldı. Bu ilçelerde, 1'inci maddede yer alan teminatlara ilave olarak don sigortası teminatı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilecek.

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2006 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzu'na bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak. Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek/tüzel kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden müteselsilen geri alınacak.

Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan üreticiler bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious