Bakanların görevleri Resmi Gazete'de

Bakanların görevleri Resmi Gazete'de.9912
  • Giriş : 05.05.2009 / 09:35:00

Erdoğan imzasıyla yayınlanan Genelge’ye göre, bakanların görev dağılımı şöyle:

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakanlığa bağlı kuruluşların, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Genelge'ye göre, bakanların görev dağılımı şöyle:

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
2. Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı
3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek:

Görevler
1. Parlâmento ile ilişkiler.
2. Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri.
3. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı.
4. Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi.
5. Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu.
6. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Yüksek Denetleme Kurulu


İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü


-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç:

Görevler
Danıştay ile ilişkiler.


Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü
2. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
2. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

İlişkili Kuruluşlar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu


-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan:

Görevler
Ekonomik konularda genel koordinasyon.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Hazine Müsteşarlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
3. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
4. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
5. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
6. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
7. Sermaye Piyasası Kurulu

İlişkili Kuruluşlar

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
3. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

-Devlet Bakanı Mehmet Aydın:

Görevler
1. Ülkemizin teknoloji ve bilgi üretme kapasitesinin gelişmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi, bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve ülke düzeyinde ilgili sektörlere yansıtılması konusunda koordinasyonun sağlanması.
2. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2. Türkiye Bilimler Akademisi

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

-Devlet Bakanı Hayati Yazıcı:

Görevler
1. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
2. Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu.
3. Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Gümrük Müsteşarlığı
2. Devlet Personel Başkanlığı
3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
4. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

-Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak:

Görevler
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik politikaların tespiti ve uygulanması ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
2. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Futbol Federasyonu Başkanlığı

-Devlet Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan:

Görevler
Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Dış Ticaret Müsteşarlığı

-Devlet Bakanı Faruk Çelik:

Görevler
1. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili konular.
2. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Diyanet İşleri Başkanlığı
2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

-Devlet Bakanı Egemen Bağış:

Görevler
Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmek.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

-Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf:

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
2. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
4. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
5. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

-Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz:

Görevler
1. Doğu Anadolu Projesi (DAP) koordinasyonu.
2. Konya Ovası Projesi (KOP) koordinasyonu.

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı
2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
3. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*