Bakanlıklarda atama kararları

  • Giriş : 02.11.2006 / 00:00:00

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne (Başbakanlık Temsilcisi) Günaydın Çalışkan atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne,Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Hurşit Aydın Şahinbaş getirildi.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Kırklareli Defterdarlığı'na, Ağrı Defterdarı Mustafa Şahin, Yozgat Defterdarlığı'na, Kahramanmaraş Defterdarı Mustafa Işık, Kahramanmaraş Defterdarlığı'na, Kars Defterdarı Osman Koçaş, Ağrı Defterdarlığı'na, Tekirdağ Defterdar Yardımcısı İzzet Patan, Kars Defterdarlığı'na, Çanakkale Defterdar Yardımcısı Hanifi Eraslan atandı.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hayati Gökçe getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çankırı Millî Eğitim Müdürlüğü'ne, Durmuş Özdemir atandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne, Cemil Yücel getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı'na, İstanbul Tapu ve Kadastro 2'nci Bölge Müdürü Ömer Ali Anbar getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı Yüksek Fen Kurulu Üyeliği'ne, İller Bankası Samsun 16 ncı Bölge Müdürü Fehmi İmamoğlu atandı. Bu suretle boşalan İller Bankası Samsun 16'ncı Bölge Müdürlüğü'ne Abdullah Alptekin getirildi.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı'na Oktay Erdağı atanırken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Nilgün Özgür atandı. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Barış Tozar getirildi. Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'ne Davut Aslanpay atandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Bilecik İl Müdürlüğü'ne, Bilgin Aydın getirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Sanayi Genel Müdürlüğü'ne aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Mesut Gülcüler atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na Yaşar Topçuoğlu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Mehmet Çalışkan atandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious