Bakanlıkta hem zamandan hem paradan tasarruf

  • Giriş : 20.12.2007 / 15:44:00

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kesik'ten aldığı bilgiye göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hayata geçirilecek SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığında tam olarak devreye sokuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Diğer birçok idarede de kuruluş altyapısı ve yazılım çalışmaları devam eden yeni sistemle birlikte, Merkezi Yönetim Bütçesi dışındaki faaliyet ve bilgiler de, İdarelerce elektronik ortamda yakından takip edilebilecek. Kamu kuruluşları, SGB.net Sisteminin uygulamaya konulmasının ardından her türlü taşınır mal envanterinden, alacak takiplerine, ödenek taleplerinden, harcamalarına kadar her işlemi yeni sistem kanalıyla gerçekleştirecek.

En ayrıntılı bilgilere dahi anında ulaşabilecek. Yeni raporlama sistemlerinin de devreye girmesiyle birlikte analiz çalışmalarına başlanacak ve alternatif politikalar üretilebilecek. Harcama süreçlerinin standartlaşmasıyla birlikte, mali kayıplar engellenecek, işlemlerin elektronik ortamda takibi ile beraber hatalar azaltılacak. Farklı birimlerde yapılan aynı tür harcamaların karşılaştırılması suretiyle, kaynak kullanımının daha kolay kontrol edilmesine ve fayda-maliyet analizi yapılmasına imkan tanınacak. Aynı şekilde iş süreçlerindeki hantallık önlenerek, zaman tasarrufu sağlanacak.

PERFORMANS TAKİBİ

Bu arada, kamu kuruluşlarının tümünde Performans Sistemine geçilmesiyle birlikte, performans göstergeleri de SGB.net'e aktarılmaya başlanacak. Böylece yeni dönemde performans hedeflerine ulaşılıp, ulaşılamadığı da buradan takip edilecek.

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kesik, eski sistemde, idarelerin mali işlemlerinin daha çok Maliye Bakanlığı kanalıyla yürütüldüğünü, ancak Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nda sorumluluğun idarelere bırakıldığını belirtti. Kesik, SGB.net Sistemi hakkında şu değerlendirmede bulundu: ''Yeni uygulamada, işlemlerin düzgün ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için elektronik veri tabanına ihtiyaç vardı. SGB.net, bu ihtiyacı karşılamak için devreye sokuldu. Yeni sistem ile kamu kuruluşları, her türlü harcamanın yanı sıra özel ihtiyaçlarını da izleyebilecek.

Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumlarının pansuman gelirleri gibi Merkezi Yönetim Bütçesinde yer almayan gelirler, bu sistemde anlık olarak takip edilebilecek. Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için önemli olan büyükbaş, küçükbaş hayvan bilgileri de bu sistem içinde yer alabilecek. Yeni sistemde, taşınır mal modülüne de yer verildi. Bu şekilde artık kamuda bütün taşınır malların kaydı tutuluyor.''

SGB.net ÖNCESİ VE SONRASI

Kesik, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde tam olarak uygulamaya giren SGB.net Sistemi ile hem mali işlemlere hız kazandırıldığını hem de israf niteliğindeki birçok harcamada tasarruf sağlandığını bildirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious