Bakoyanni: Yeni bir sayfa açacağız

  • Giriş : 05.02.2007 / 00:00:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, Atina'nın, devletle Batı Trakya'daki Türk azınlık üyesi vatandaşların ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini, söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Batı Trakya'yı ziyaret eden Bakoyanni, Gümülcine Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, bölgede eğitimden kalkınmaya ve vatandaşların kamudaki istihdamına kadar ilerleme ile kalkınmayı sağlamaya yönelik bir politika izleyeceklerini belirtti.

Batı Trakya'nın, on yıllardır genel kalkınmanın gerisinde kaldığını ifade eden Bakoyanni şunları söyledi:

"Yürüttüğümüz kalkınma hamlesini, Batı Trakya'ya da yaymak istiyoruz. Bu bölge, Güneydoğu Avrupa'nın merkezi konumundadır. Bulgaristan ve Romanya AB'ye girdi, Türkiye de o yoldadır. Buradaki çokkültürlü yapı, Hıristiyanlardan ve Müslümanlardan oluşan bir mozayik oluşturuyor. Çokdillilik, farklı din ve kültürler, ki bunlar yakın geçmişe kadar sorun yaratırlardı, bugün ve yarın için avantaj olacaklardır. Ayrıca hükümetimiz, bölge kalkınmasını, en önemli önceliği olarak görmektedir."

Kalkınma sağlanması için bölge dinamizminin tüm katkısının gerektiğini belirten Bakoyanni, bunun için bölgede yaşayanların, dinleri, kültürleri, dilleri ve kökenleri ne olursa olsun, yasalar önünde eşitlik çerçevesinde, tümünün desteğine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Hükümetin, Avrupalı bir azınlık politikası için ileriye yönelik kararlar aldığını söyleyen Bakoyanni, bu politikanın, Lozan Antlaşması, uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve Avrupa mantığı ile AB müktesebatını temel alacağını belirtti.

Bakoyanni, hedeflerini, insan ve azınlık haklarına saygı çerçevesinde, açık, demokratik bir toplum modeli oluşturmak şeklinde tanımladı.

Bu çerçevede, azınlık eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Bakoyanni, azınlık okullarına aktarılacak fonları arttırdıklarını, ayrıca bakım ve onarım için de bütçe ayırdıklarını söyledi.

Bakoyanni, Türk azınlık mensuplarının, yüksek eğitimi için ayrılan kotaların arttırıldığını ve giriş sınavlarında düşük baraj puanı uygulanarak, girişlerde kolaylık sağlanacağını da kaydetti.

Dora Bakoyanni, "İlk ve orta eğitimde kullanılan türkçe ders kitaplarına ilişkin sorun çözüldü. Müslüman çocukların eğitimi için ayrıca 6 milyon 250 bin avro ayrıldı. Böylece burs olanakları da arttırılmış olacak. Yunanca öğrenimi için özel programlar geliştirilecek. Bunun yanı sıra, Türkçe'nin Yunan devlet okullarında seçmeli ders olarak konmasını sağladık, çünkü bu okullarda müsülman çocuklar da okuyor" dedi.

Bölge alt yapısının geliştirilmesi için çaba harcandığını da belirten Bakoyanni, bu çerçevede Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile İpsala-İstanbul arasında 220 kilometrelik yol yapılarak, bu yolun Yunan karayolu ağına bağlanması konusunda uzlaşmaya varmış olduklarını açıkladı.

VAKIFLAR

Batı Trakya Türk azınlığı vakıflarına da değinen Bakoyanni, bu vakıfların vergi borçlarının silineceğini ve vakıf malları üzerindeki borçlardan kaynaklanan ipoteklerin de yeni yasal düzenlemeler yapılarak, kaldırılacağını söyledi. Bakoyanni, vakıfların bundan böyle, gayrı menkulleri için vergiden muaf olacaklarını da kaydetti.

Dora Bakoyanni, ayrıca vakıfların yönetimine ilişkin sorunların çözümü için İçişleri Bakanlığının yakında tamamlanacak bir yasal düzenleme çalışması yaptığını belirtti.

Bölgede görev yapan 240 imamın da devletçe istihdamına yönelik çalışmalar yapılmasının söz konusu olduğunu söyleyen yunanistan Dışişleri Bakanı Bakoyanni, vatandaşlığını yitirmiş olan azınlık mensupları sorununun kökten çözüme kavuşturulması kararı alındığını ifade etti.

Bakoyanni, Batı Trakya gezisi çerçevesinde yarın, İskeçe ve çevre köyleri ziyaret edecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious