Banka alacakları yeniden yapılandırılıyor

Banka alacakları yeniden yapılandırılıyor.12706
  • Giriş : 23.01.2009 / 17:01:00

BDDK,kredi borçlusu firmalar ile hane halklarının ödeme güçleri de korunarak bankacılık sektörünün kredi kullandırma olanaklarının geliştirilebilmesini teminen ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığını bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak hassas bir dönemden geçtiğine işaret ederek, bu süreçte, kredi borçlusu firmalar ile hane halklarının ödeme güçleri de korunarak bankacılık sektörünün kredi kullandırma olanaklarının geliştirilebilmesini teminen ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığını bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri de alınmak suretiyle yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ''Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''in, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Yönetmelik ile getirilen yeni uygulamalar hakkında bilgi verilen açıklamaya göre, bir gün ila 90 gün arasında ödemelerde gecikme olarak öngörülen İkinci Grupta sınıflandırma kriteri, ödemelerdeki gecikme süresi 30 günü geçmekle birlikte, Üçüncü Grupta sınıflandırılma için öngörülen gecikme süresi henüz tamamlanmamış bulunan krediler için uygulanacak.

Aynı risk grubunda bulunan kişilere kullandırılan krediler, yönetmelik uygulamasında ayrı ayrı değerlendirilecek. Veriliş tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmiş olan çek defterlerinin her bir çek yaprağına ilişkin, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için genel karşılık ve özel karsılık oranları 4'te bir oranında uygulanacak.

Ortaklık payları, Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde değer düşüklüğü testine tabi tutularak karşılık uygulaması yapılabilecek.

-BİRDEN ÇOK KREDİSİ BULUNAN MÜŞTERİLERİN DURUMU-

Yönetmeliğin 5'inci maddesi uyarınca, birden çok kredisi mevcut bulunan kredi müşterisine kullandırılan ve herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi sebebiyle aynı grupta sınıflandırılan kredilerden ödemelerinde gecikme olmayanlar, sorunlu kredi olarak değerlendirilen kredi ya da krediler ile aynı grupta sınıflandırılarak raporlanacak. Ancak, sorun yasanmayan kredi ya da krediler için özel karşılık uygulaması 1 Mart 2010'a kadar bankaların ihtiyarına bırakılacak ve ödemesi geciken tutarın ödenmesi halinde bunlar ''canlı kredi'' olarak sınıflandırılabilecek.

Yönetmeliğin kredilerin ve diğer alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 11'inci maddesi, 1 Mart 2010'a kadar, ''İkinci Grupta sınıflandırılan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmaları öncesinde iki defa yeni sözleşme koşuluna bağlanması'' ve ''donuk alacak olarak sınıflandırılmış olan kredilerin yeniden yapılandırılması imkanının daha esnek koşullarla 2'den 3'e çıkarılması'' imkanları getirilerek uygulanması öngörülüyor.

Buna ilişkin değişiklikler, 1 Ekim 2008'den geçerli olmak üzere uygulanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*