Banka kurmak artık daha zor

Banka kurmak artık daha zor.11556
  • Giriş : 02.05.2008 / 10:07:00
  • Güncelleme : 02.05.2008 / 10:10:11

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nı açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Taslakta, banka sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla kuruluşta ödenmiş sermaye tutarının 30 milyon YTL’den 60 milyon YTL’ye çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, kuruculardan alınacak sisteme giriş payının asgari sermaye tutarı da yüzde 20 olarak yeniden düzenleniyor.

Türkiye’de ‘tabela banka’ kurulmasını önlemeyi amaçlayan taslakta, banka kurucularında aranan şartlar arasına terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlardan veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak da ekleniyor.

Bankalar Kanunu’nda öngörülen değişikliklerle ilgili BDDK açıklaması şöyle:

Finansal holdingi teşvik

- “Finansal holding şirketi tanımı değiştirilmiştir ve finansal holding şirketi kurulmasının caydırılması yerine özendirilmesini sağlayacak hükümler geliştirilmiştir.
- Bankaların maliyetlerinin azaltılması için destek hizmeti almalarını kolaylaştırmaya yönelik değişikliklere gidilmesi öngörülmüştür.
- FATF (Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Grubu) ilkelerine uyum amacıyla Türkiye’de tabela banka kurulmasını yasaklayan ve banka kurucularında aranan şartlar arasına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması şartını da öngören hükümler konulmuştur.

Sisteme giriş payı arttı

- Banka sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla bankaların kuruluş şartlarında aranan ödenmiş sermaye tutarı 60 milyon YTL’ye çıkarılmış ve banka kurucularından alınacak sisteme giriş payı, asgari sermaye tutarının yüzde 20’sine yükseltilmiştir.
- Bankalarda imtiyazlı paya sahip olan tüzel kişi ortaklıkların sermaye yapılarındaki değişikliklerin de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine tabi tutulması öngörülmüştür.
- Mesleki sorumluluk sigortası uygulaması sadece bağımsız denetim kuruluşları ile sınırlı tutulmuş, değerleme, derecelendirme ve destek hizmetlerinin mesleki sorumluluk sigortasına tabi tutulmaları bu hizmetleri alan bankaların ihtiyarına bırakılmış ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu da zorunlu tutma yetkisi verilmiştir.

Gizlilik önlemleri

- Bankaların 5411 sayılı Kanuna ilişkin mevzuat uyarınca kredi ve diğer alacakları için ayırdıkları karşılıkların diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahından indirim kalemi olarak kabul edilmesi öngörülmüştür.
- AB Direktifleri ile uyumlu bir şekilde BDDK’nın elde edeceği sır niteliğindeki belgeleri ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verememesi esası getirilmiş ve ayrıca banka ya da müşteri sırrının paylaşılmasının kapsamı daha açık bir şekilde belirlenmiştir.”

Milliyet

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious