Bankacıların net kârı, enflasyonun 3 katı oldu

Bankacıların net kârı, enflasyonun 3 katı oldu.11964
  • Giriş : 13.02.2008 / 16:20:00

Türkiye'de 2007 yılı Kasım ayında 559,6 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri, yüzde 3,9 oranında artarak 2007 sonu itibarıyla 581,4 milyar YTL seviyesine yükseldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

2006 yılında 11,4 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü dönem net kârı ise yüzde 31,3 oranında artarak 2007 yıl sonu itibarıyla 14,9 milyar YTL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aylık bültenine göre, 2007 yılı Kasım döneminde 275,3 milyar YTL olan bankacılık sektörü toplam kredileri, bir aylık dönemde yüzde 3,8 artarak 2007 yılının Aralık ayında 285,7 milyar YTL'ye çıktı. 2007 yılı Kasım ayında 166,5 milyar YTL olan bankacılık sektörü menkûl değerler cüzdanı ise bir aylık dönemde yüzde 1,1 oranında azalarak Aralık'ta döneminde 164,7 milyar YTL'ye geriledi.

Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıklar, bir aylık dönemde yüzde 13,8 oranında artarak Kasım 2007 dönemindeki 53 milyar YTL seviyesinden Aralık 2007 döneminde 60,3 milyar YTL seviyesine yükseldi.

Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, 2007 yılı Aralık döneminde sektörün toplam aktiflerinin yüzde 3,9'unun duran değerlerden oluştuğu görüldü. Nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilânço içerisindeki payı incelenen dönemde yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Kredilerin aktif toplamı içindeki payı incelenen dönemde yüzde 49,3 iken, menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı yüzde 28,3 oldu.

Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, Aralık 2007 döneminde toplam pasiflerin yüzde 87'i yabancı kaynaklardan, yüzde 13'ü özkaynaklardan oluştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörü net karının Aralık 2007'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında artarak 14,9 milyar YTL'ye yükseldiğini açıkladı.

BDDK'nın Aralık 2007 verilerinin açıklandığı Şubat 2008 raporuna göre, Kasım ayında 559,6 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri, yüzde 3,9 oranında artarak 2007 yılı Aralık döneminde 581,4 milyar YTL seviyesine yükseldi. Kasım döneminde 275,3 milyar YTL olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde yüzde 3,8 oranında artarak Aralık ayında 285,7 milyar YTL'ye çıktı. Kasım ayında 166,5 milyar YTL olan bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı ise bir aylık dönemde yüzde 1,1 oranında azalarak Aralık döneminde 164,7 milyar YTL'ye geriledi. Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıklar bir aylık dönemde yüzde 13,8 oranında artarak Kasım dönemindeki 53 milyar YTL seviyesinden Aralık'ta 60,3 milyar YTL seviyesine yükseldi. Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, Aralık döneminde sektörün toplam aktiflerinin yüzde 3,9'unun duran değerlerden oluştuğu görüldü. Nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilanço içerisindeki payı incelenen dönemde yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin aktif toplamı içindeki payı yüzde 49,3 iken; menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı yüzde 28,3 olarak gerçekleşti. Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, Aralık döneminde toplam pasiflerin yüzde 87'si yabancı kaynaklardan, yüzde 13'ü özkaynaklardan oluştu.

MEVDUATLAR 356,9 MİLYAR YTL

Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatın bankacılık sektörü toplam pasifleri içindeki payı yüzde 61,4 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından yüzde 12,3'lük pay ile ikinci sırada yer aldığı görüldü. Kasım döneminde 342,3 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı/toplanan fonlar bir aylık dönemde yüzde 4,3 oranında artarak 356,9 milyar YTL seviyesine yükseldi. Yabancı para mevduatlar toplam mevduatlar içerisindeki payı yüzde 35,4 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde 19,1 milyar YTL seviyesindeki sektörün takipteki alacaklar özel provizyonu sonrası net faiz/kar payı gelirleri yüzde 20,8 oranında artarak Aralık ayında 23,1 milyar YTL seviyesine yükseldi. Faiz/kar payı dışı gelirler toplamı, diğer faiz/kar payı dışındaki gelirlerde meydana gelen yüksek miktarlı düşüşe rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında arttı. Faiz/kar payı dışı giderler toplamında aynı dönemde yüzde 18,2 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam diğer faiz/kar payı dışındaki giderler 571 milyon YTL olarak gerçekleşirken; incelenen dönemde söz konusu kalem gelire dönüştü ve 1,3 milyar YTL seviyesinde gerçekleşti. 2006 yılının Aralık döneminde 11,4 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü dönem net karı, yüzde 31,3 oranında artarak incelenen dönemde 14,9 milyar YTL'ye yükseldi.

-KREDİLERİN PAYI ARTMAYA DEVAM EDİYOR-

Bankacılık sektörü toplam kredileri Aralık döneminde 285,7 milyar YTL'ye yükseldi. İstikrarlı devam eden yüksek miktarlı tüketici kredileri, ihracat kredileri, kredi kartları, diğer krediler ve işletme kredileri nedeniyle bankacılık sektörü kredilerinin sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payı artmaya devam etti. Dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon kredileri incelenen dönemde, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 12,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve bireysel kredi kartlarının sırasıyla 32,4 milyar YTL ve 27,1 milyar YTL seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Bankacılık sektörünün KOBİ'lere 80,7 milyar YTL nakdi kredi, 26,5 milyar YTL gayri nakdi kredi kullandırdığı; KOBİ'lere kullandırılan kredilerin 3,2 milyar YTL'lik tutarının takibe düştüğü görüldü.

-SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU DÜŞTÜ-

Son bir aylık dönemde yasal özkaynak yüzde 1,8 oranında artarken, risk ağırlıklı kalemler yüzde 3 oranında arttı. Bunun sonucunda da, sermaye yeterliliği standart rasyosu, son bir aylık dönemde yaklaşık 20 baz puan azalarak, incelenen dönemde yüzde 18,82 seviyesine geriledi. 2006 yılı Aralık döneminde yüzde 21 olarak gerçekleşen özkaynak karlılığı, yaklaşık 400 baz puan artarak incelenen dönemde yüzde 24,9 olarak gerçekleşirken; aktif karlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 baz puan artarak 2007 yılı Aralık ayında yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti. Kasım döneminde 175 milyon dolar olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNGP), incelenen dönemde negatif 33 milyon dolar oldu. "YPNGP /Özkaynak" standart oranı, Aralık 2007 döneminde negatif yüzde 0,06 olarak gerçekleşti. 2006 yılı Aralık döneminde 277,4 milyar YTL seviyesinde olan toplam bilanço dışı işlemler, yüzde 45,9 oranında artarak 2007 yılının aynı döneminde 404,8 milyar YTL seviyesine yükseldi.

-YABANCI BANKALARIN AKTİF İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 14-

İncelenen dönemde mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 93,4, yüzde 3,4 ve yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık Kanununda yer alan kontrol tanımı esas alınmak suretiyle banka sahipliği açısından bakıldığında, Aralık 2007 döneminde, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 55,6, yüzde 30,4 ve yüzde 14,0 olarak gerçekleşti.

-OYAKBANK, SEKTÖRDE HESABI DEĞİŞTİRECEK-

Raporda, 12 Aralık 2007 tarihinde Oyakbank'ın tamamının ING Bank N.V. tarafından doğrudan, ING Group N.V. ve Stichting ING Aandelen tarafından dolaylı olarak devralınmasına Kurul tarafından izin verildiği anımsatılarak, önceki dönemlerde yerli özel mevduat bankaları arasında değerlendirilen Oyakbank'ın 2008 yılı başından itibaren yabancı mevduat bankaları arasında değerlendirileceği belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious