Bankacılık sektöründe 143 bin kişi çalışıyor

  • Giriş : 21.02.2007 / 00:00:00

Türkiye'de bankacılık sektöründe, 2006 yıl sonu itibarıyla toplam şube sayısı 488 adet artarak 6 bin 735'e, çalışan sayısı da 10 bin 910 kişi artarak 143 bin 168'e ulaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Koçbank A.Ş, 1 Ekim 2006 tarihinde, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'ye devredildi.

Denizbank A.Ş. hisselerinin yüzde 74,9965'i Dexia Participation Belgique SA'ye satılmak üzere 30 Mayıs 2006 tarihinde bir anlaşma imzalandı, fiili devir işlemi 17 Ekim 2006 itibariyle gerçekleşti. Banka, bu tarih itibariyle yabancı bankalar grubuna geçti.

BankEuropa Bankası A.Ş'nin ticari unvanı 29 Kasım 2006 tarihi itibariyle Millennium Bank A.Ş, Tat Yatırım Bankası A.Ş'nin ticari unvanı ise Ocak 2007 tarihinde Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. olarak değişti.

BANKACILIK SİSTEMİNDE BANKA VE ŞUBE SAYISI
Şube ve personel sayısındaki artış 2006 yılında da devam etti. Sektördeki toplam şube sayısı 2005 yıl sonuna göre 488 adet artarak 6 bin 735'e yükseldi. Şube sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 13, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 679, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 8 adet arttı. Özel sermayeli bankalar grubundan yabancı sermayeli bankalar grubuna geçişler nedeniyle özel sermayeli mevduat bankalarında şube sayısı 212 adet azaldı.

2006 yılı sonu itibariyle banka başına ortalama şube sayısı kamusal sermayeli mevduat bankaları grubunda 683, özel sermayeli mevduat bankaları grubunda 256, yabancı sermayeli bankalarda ise 72 oldu.

PERSONEL SAYISI
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 2006 yıl sonunda çalışan sayısı, 2005 yıl sonuna göre 10 bin 910 kişi, (yüzde 8,2 oranında) artarak 143 bin 168'e yükseldi.

Çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 177 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 172 kişi arttı, fon bankasındaki çalışan sayısı ise 46 kişi azaldı.

Özel sermayeli bankalar grubundan yabancı sermayeli bankalar grubuna geçişler nedeniyle, çalışan sayısı yabancı bankalar grubunda 15 bin 184 kişi arttı, özel sermayeli mevduat bankalarında 5 bin 561 kişi azaldı.

2006 yıl sonu itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 27'si kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 51'i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 18'i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Yıl sonu itibariyle bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 2'si ilköğretim, yüzde 30'u orta öğretim, yüzde 65'i yüksek öğretim kurumları mezunu, yüzde 3'ü ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 58'ini yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturdu.

Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 73, yabancı bankalarda yüzde 71 ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious