Bankacılık sektörünün gücü arttı

Bankacılık sektörünün gücü arttı.9675
  • Giriş : 29.05.2008 / 14:47:00

Özince, Türk bankacılık sisteminin büyüdüğünü, şoklara dayanma gücünün arttığını söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türk bankacılık sisteminin büyüdüğünü, eskisine nazaran daha güçlü olduğunu, ekonomik büyümeye daha fazla katkı yaptığını ve şoklara dayanma gücünün arttığını kaydetti.

TBB'nin 51. Genel Kurulunda konuşan Özince, Türkiye ekonomisi ve
bankacılık sistemindeki gelişmeler hakkında katılımcılara ayrıntılı bir
sunum yaptı.

Özince, kısa dönemli bir analiz yapıldığında Türkiye ekonomisi ve
bankacılık sistemi açısından 2007 yılının hem yurt içinde hem de yurt
dışında siyasi ve ekonomik olaylar bakımından son derece hareketli
geçtiğini, buna ABD'deki konut finansmanı alanında başlayan sorunların
finansal piyasalara ve dünya ekonomisine olan olumsuz yansımaların neden
olduğunu söyledi.

Özince, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin, bekleyişleri olumsuz
yönde etkilediğini, risk algılamasının yukarıya doğru yön
değiştirmesine, belirsizliğin artmasına ve finansal koşulların
bozulmasına neden olduğunu kaydetti.

İlgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların önceliğinin piyasalardaki
dalgalanmanın şiddetinin azaltılmasına, tahrip etkisinin
sınırlandırılmasına, küresel alanda yayılmasının, dolayısıyla krize
dönüşmesinin önlenmesine yönelik olduğunu hatırlatan Özince,
"Dalgalanmanın nedenlerinin ve benzerlerinin tekrarlanmaması için
alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerin makul bir süre sonra ki bu
sürenin pek de kısa olmayacağı gözüküyor, gündeme geleceği aşikardır"
dedi.

Özince, dışarıdaki gelişmeler ve içerideki siyasi hareketliliğin
Türkiye'de de beklentileri ve öncelikleri değiştirdiğini, istikrarı
öngören politikaların uygulanmasını zorlaştırdığını, dolayısıyla
performansın iyileştirilebilmesini sınırlandırdığını aktardı.

Konuşmasında tasarruf açığı konusuna değinen Özince, özel sektör
yatırımlarındaki yavaşlamanın etkisiyle tasarruf açığının yavaş da olsa
küçüldüğünü belirterek, uluslararası sermaye hareketlerinin yavaşladığı
bir dönemde yurt içi tasarruf oranının artırılmasına ve tasarruf
açığının sınırlandırılmasına özellikle hassasiyet gösterilmesi
gerektiğini vurguladı.

Özince, konuşmasında enflasyon, faiz oranları ve kur, Merkez Bankası
döviz rezervleri ve pozisyonu, kamu kesimi dengesi, risk ve öz kaynak
karlılığı konularında ayrıntılı değerlendirmeler yaptı.

-"İLK 4 AYDA BORSADA İŞLEM GÖREN FİNANSAL KURUMLARIN HİSSE DEĞERİ DÜŞTÜ"-

Ekonomide olduğu gibi bankacılıkta da performans değişikliğinin finansal
kurumların piyasa değerine yansıdığını dile getiren Özince, hisse
senetleri borsada işlem gören finansal kurumların piyasa değerinin 2007
yılı sonunda 116 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ersin Özince, "Ancak 2008 yılının ilk 4 aylık döneminde ciddi düşüş
yaşanmıştır. Finansal kurumların piyasa değeri borsada işlem gören
şirketlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak yüzde 40'ı düzeyindedir"
dedi.

Bankacılık sektörünün performansının değerlendirilmesinde kullanılan
temel göstergelerin bankacılık açısından 2007 yılının, hatta 2008
yılının ilk çeyreğinin olumlu geçiğini gösterdiğini ifade eden Özince,
"Bankacılık sistemi büyümektedir, eskisine nazaran daha güçlüdür,
ekonomik büyümeye daha fazla katkı yapmaktadır ve şoklara dayanma gücü artmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Özince, son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen uluslararası
göstergelere göre Türkiye'de hem bankacılık sisteminin hem de sermaye
piyasasının henüz büyümeye muhtaç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam
etti:

"Başka bir açıdan bakıldığında da Türkiye'de finansal sektör yüksek
büyüme potansiyeline sahiptir, diyebiliriz. AB ülkelerinde ve gelişmekte
olan ülkelerde banka sisteminin aktif büyüklüğü ve kredilerin milli
gelire oranı ülkemizdeki büyüklüklerin üzerindedir. Ülkemizde finansal
sektörün henüz küçük ölçekte ve sığ olduğu da gerçektir. Bu nedenle
finansal sektör ekonomik ve politik gelişmelerden kolayca
etkilenebilmektedir."

-"BAZI DÜZENLEME VE UYGULAMALAR SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMİYOR"-

Ersin Özince, gündemdeki olaylara ilişkin değerlendirmeler de yaptığı
konuşmasında, Türkiye'de bazı düzenleme ve uygulamaların finansal
sektörün büyümesini desteklemediğine işaret etti.

"Bu olumsuzluklar büyümeyi sınırlandırıyor, ürün çeşitlenmesini
engelliyor ve risk yönetimini zorlaştırıyor" diyen Özince, bunun yurt
dışındaki bankalarla rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Özince, "Bankacılık Kanunu'nun hukukun ve ekonominin temel ilkeleri,
uluslararası uygulamalar ve yeniden yapılanma sonrası gelişmeler
doğrultusunda normalleştirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Son dönemde aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik önemli adımlar
atıldığına da işaret eden Özince, "Bu nedenle müteşekkiriz. Yüklerin
düşürülmesine yönelik çabaların sürdürülmesini ve aracılık
maliyetlerinin düşürülmesi için bir takvimin açıklanmasını talep
ediyoruz" dedi.

Özince, adalet sistemine ilişkin olarak, finansal sektördeki gelişmelere
paralel ihtisas mahkemeleri kurulmasını ve özel nitelikli konulardaki
uyuşmazlıklara ilişkin yargı sürecinin kısa sürede tamamlanmasını da
istedi.

Hükümete, sektörün sorunlarına ilişkin hayata geçirdiği somut çözümler
için teşekkür eden Özince, birliğin çalışmaları hakkında da
katılımcıları bilgilendirdi.

Özince, Birlik bünyesindeki kurumsal iyileştirme çalışmalarından ve
faaliyetlerinden bahsetti.

-"TOPLAM AKTİFLER 1959'DAN MART 2008'E KADAR 56 KAT ARTTI"-

Dünya ekonomisinde çok ciddi bir süreç yaşandığını da dile getiren
Özince, "Mevcut veriler, uluslararası gelişmelere ilişkin gerçekçi
tahminler yapılması için henüz yeterli değildir" dedi.

2008 yılında Birliğin yarım asırlık bir kurum olduğunu, bu vesileyle 50.
yıl logosu yaparak, logoyu yenilediklerini anlatan Özince, 1958 yılından
günümüze uzanan süreçteki büyüklükler hakkında da bilgi verdi.

Toplam aktiflerin 1959 yılında 8 milyar dolar iken yaklaşık 56 kat
artarak 2008 Mart sonunda 469 milyar dolara ulaştığını bildiren Özince,
"Mevduat 94 kat, krediler 57 kat, öz kaynaklar ise 55 kat artmıştır. Bu
dönemde milli gelir yaklaşık 28 kat büyümüştür" diye konuştu.

Genel Kurula Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk de katıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious