Bankacılık sektörünün karı yüzde 40 arttı

Bankacılık sektörünün karı yüzde 40 arttı.11685
  • Giriş : 10.04.2009 / 17:29:00

Bankacılık sektörünün net karı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.7, bir önceki aya göre yüzde 38.3 artarak 3 milyar 204 milyon TL oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Şubat dönemi verilerini içeren aylık bülteni yayınlandı. Buna göre, Ocak ayında 723.1 milyar TL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri yüzde 1.5 oranında artarak Şubat döneminde 733.8 milyar TL seviyesine yükseldi. Ocak döneminde 495.7 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden toplam aktifler son bir aylık dönemde yüzde 1.4 oranında artarak 502.6 milyar TL seviyesine yükselirken, aynı dönemde Euro cinsinden toplam aktifler yüzde 1.8 azalışla 38 milyar Euro, Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden aktiflerin Dolar karşılıkları toplamı ise yüzde 0.5 azalışla 88.9 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

İncelenen dönemde mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 93, yüzde 3.7 ve yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık Kanununda yer alan kontrol tanımı esas alınmak suretiyle banka sahipliği açısından bakıldığında, Şubat döneminde, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların, bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 52.4, yüzde 30.5 ve yüzde 17.1 olarak gerçekleşti.

Ocak döneminde 365.5 milyar TL olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde yüzde 0.1 oranında artarak Şubat ayında 365.9 milyar TL'ye yükseldi. Ocak ayında 199.7 milyar TL olan bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı ise bir aylık dönemde yüzde 5 oranında artarak Şubat döneminde 209.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin menkul değerler cüzdanı içerisindeki ağırlığı incelenen dönemde yüzde 56.2 olarak gerçekleşti. Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıkları bir aylık dönemde yüzde 0.2 oranında artarak Ocak dönemindeki 80.2 milyar TL seviyesinden Şubat döneminde 80.3 milyar TL seviyesine yükseldi.

TAKİPTEKİ KREDİLER 30 BAZ PUAN ARTTI

Bankacılık sektörü toplam kredileri Şubat döneminde 365.9 milyar TL'ye yükseldi. Ocak döneminde 257.7 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden krediler son bir aylık dönemde yüzde 0.6 oranında azalarak 256.1 milyar TL seviyesine gerilerken, aynı dönemde Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden kredilerin Dolar karşılıkları toplamı yüzde 1.9 artarak 43.3 milyar Dolar, Euro cinsinden krediler ise yüzde 5.8 azalışla 17.1 milyar Euro olarak gerçekleşti. İncelenen dönemde takipteki kredilerin (brüt) toplam krediler içerisindeki payı 30 baz puan artarak yüzde 4.2 oldu. Konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve bireysel kredi kartlarının sırasıyla 38.7 milyar TL ve 33.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ayrıca bu dönemde takipteki tüketici kredilerinin (brüt) toplam tüketici kredileri içerisindeki payı yüzde 2.9 olurken, toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 0.6 olarak gerçekleşti.

4.9 MİLYAR TL'LİK KOBİ KREDİSİ TAKİBE DÜŞTÜ

Bankacılık sektörünün KOBİ'lere 85.1 milyar TL nakdi kredi, 32.9 milyar TL gayri nakdi kredi kullandırdığı; KOBİ'lere kullandırılan kredilerin 4.9 milyar TL'lik tutarının takibe düştüğü görüldü.

Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, Şubat döneminde toplam pasiflerin yüzde 87.8'si yabancı kaynaklardan, yüzde 12.2'si özkaynaklardan oluştu.

Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatın bankacılık sektörü toplam pasifleri içindeki payı yüzde 63.2 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık

sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından yüzde 12.6'lık pay ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Ocak döneminde 454.3 milyar TL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı (toplanan fonlar) bir aylık dönemde yüzde 2.1 oranında artarak 463.8 milyar TL seviyesine yükselirken, tasarruf mevduatı ise önceki aya göre yüzde 1.3 oranında artarak 187.1 milyar TL olarak gerçekleşti. YP mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının ise bu dönemde yüzde 35.5 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ocak döneminde 291.8 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden mevduat (toplanan fon) rakamı son bir aylık dönemde yüzde 2.6 oranında artarak 299.3 milyar TL seviyesine yükselirken, aynı dönemde Euro cinsinden mevduatlar yüzde 1.1 artışla 32 milyar Euro, Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden mevduatların Dolar karşılıkları ise yüzde 3 azalışla 57 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

SENDİKASYON KREDİLERİ YÜZDE 4.6 AZALDI

İncelenen dönemde sendikasyon kredileri, bir önceki aya göre yüzde 4.6 oranında azalarak 10.1 milyar Dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde seküritizasyon kredilerinin ise yüzde 1.2 oranında azaldığı ve 12.7 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan kaynaklardan oluşan bankalara borçlar kalemi bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında artarak 92.4 milyar TL oldu.

Bir önceki yılın aynı döneminde 4.3 milyar TL seviyesindeki sektörün takipteki alacaklar özel provizyonu sonrası net faiz/kar payı gelirleri yüzde 7.8 oranında artarak yılının Şubat ayında 4.7 milyar TL seviyesine yükseldi.

FAİZ DIŞI GELİRLER YÜKSELDİ

Faiz/kar payı dışı gelirler toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 oranında arttı. Faiz/kar payı dışı giderler toplamında aynı dönemde yüzde 7.6 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam diğer faiz/kar payı dışındaki giderler 18 milyon TL olarak gerçekleşirken; incelenen dönemde söz konusu kalem gelire dönüşmüş ve 631 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Ocak döneminde 2.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü dönem net karı, yüzde 38.3 oranında artarak incelenen dönemde 3.2 milyar TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 artış yaşandı. Geçen yıl Şubat'ta bankacılık sektörü net karı 2 milyar 319 milyon TL olmuştu.

Özkaynak karlılığı, incelenen dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 60 baz puan artarak yüzde 3.71 seviyesinde gerçekleşti. Aktif karlılığı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeksizin incelenen dönemde yüzde 0.54 seviyesinde gerçekleşti.

2008 Şubat döneminde 444.9 milyar TL seviyesinde olan toplam bilanço dışı işlemler, yüzde 13.3 oranında artarak 2009 yılının aynı döneminde 504.2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Son bir aylık dönemde yasal özkaynak yüzde 1.9 oranında artarken, risk ağırlıklı kalemler yüzde 0.5 oranında arttı. Bunun sonucunda da, sermaye yeterliliği standart rasyosu, son bir aylık dönemde yaklaşık 25 baz puan artarak, incelenen dönemde yüzde 18.05 seviyesine yükseldi.

Sektörün net likidite fazlası tüm vadelerin toplamında 307.3 milyar TL, likidite yeterlilik oranı ise yüzde 169 olarak gerçekleşti. Vade dilimlerine bakıldığında ise 7 güne kadar vadede 158.8, 1 aya kadar vadede 101.9, 3 aya kadar vadede 99.2, 12 aya kadar vadede 160 milyar TL net likidite fazlası olduğu, likidite yeterlilik oranlarının ise vade dilim sıralarına göre yüzde 213.6, yüzde 142.4, yüzde 133.3 ve yüzde 145.6 olarak gerçekleştiği görüldü.

2009 yılının Ocak döneminde negatif 561 milyon Dolar olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNGP), incelenen dönemde 82 milyon Dolar oldu. “YPNGP / Özkaynak” standart oranı, Şubat 2009 döneminde yüzde 0.2 olarak gerçekleşti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*