Bankalara personel alımı kolaylaşacak

  • Giriş : 26.03.2007 / 00:00:00

AKP Grubu’nun hazırladığı, Ziraat, Halk ve Emlak bankalarına personel alımının önünü açan yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

AKP Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan’ın imzasını taşıyan “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Halk ve Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” yasa teklifiyle; söz konusu bankalara personel alımını kısıtlayan düzenlemelerin ortadan kaldırılması öngörülüyor. Özelleştirme kapsamındaki Ziraat ve Halk Bankası'na personel alımı da KİT statüsünden çıkarılıyor.

AKP Grubu tarafından hazırlanan ve Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan’ın imzasını taşıyan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifle; söz konusu bankalar personel alımında, ihtiyaç duyacağı niteliklere sahip personeli, bankaların insan kaynakları hakkındaki usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler kapsamında gerçekleştirecek.

Buna göre; her pozisyonun görev tanımı ve pozisyonlarda çalıştırılacaklarda aranacak nitelikler ile gerekli pozisyon sayısı esas alınarak belirlenen veya belirlenecek norm kadro dahilinde istihdam etmeye bankaların yönetim kurulları yetkili olacak.

PERSONEL ALIMI KİT STATÜSÜNDEN ÇIKARILIYOR

Yasa teklifinin gerekçesinde; “Bankaların sektördeki misyonuna uygun hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak ve personel istihdamında sorunlar yaşanmasını engellemek amacıyla, diğer bankalarda olduğu gibi personel istihdamı konusunda yönetim kurullarının yetkili kılınması amacına uygun olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan teklif gerekçesinde; “Ziraat ve Halk bankasının 4603 Kanun uyarınca KİT statüsünden çıkarılarak, özel hukuk kurallarına tabi anonim şirket konumuna geçirildiği” anımsatılarak, şöyle dendi;

“Anayasa Mahkemesi tarafından da teyit edilen, kamu tüzel kişiliği konumundan çıkarılıp, özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket statüsüne geçirilmek suretiyle, ekonominin gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılan bankaların personelinin, özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışması ve yeni personel alımlarında yönetim kurullarınca belirlenen usul ve esasların uygulanması hukuken zorunluluk arz etmiştir. Dolayısıyla bu değişiklik düzenlenmiştir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious