Başbakan; 'Çok taraflı işbirliğine önem veriyoruz!'

  • Giriş : 04.05.2006 / 00:00:00

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Selanik Zirvesi'nde konuşan Başbakan Erdoğan, "Avrupa'nın barut fıçısı" olarak adlandırılan bölgede sağlanan uzlaşmanın dünyanın diğer bölgelerine örnek olabilecek durumda olduğunu belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'ın sadece içinde bulunduğumuz siyasi bir coğrafya olmadığını; tarihi, kültürel ve insani bağlarımız olan soydaşlarımızla dost ve kardeş toplumların birlikte yaşadığı bir bölge olduğunu söyledi. Balkanların Türk halkının gönlünde özel bir yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Balkanların güvenlik, istikrar ve barış içinde olmasına verdiğikleri önemi vurguladı. Tüm Avrupa için stratejik öneme sahip olan bu bölgede kalıcı istikrar ve barışın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, gerek ikili, gerekse çok taraflı işbirliklerine önem verdiklerini kaydetti. Balkan ülkeleri arasında yakın ilişki ve işbirliğinde kayda değer bir seviye yakalandığını anlatan Erdoğan, bölgenin hala kırılganlık olsa da önemli ölçüde istikrara kavuştuğunu kaydetti. "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci'nin 9 yıl önce Girit'teki ilk toplantısında, Bunları hayal etmek dahi zordu" diyen Erdoğan, o dönemde, savaş, çatışma ve anlaşmazlıkların neden olduğu acıların taze hala taze olduğunu hatırlattı. Balkanlar'ın istikrarsızlık, gerginlik ve çatışmalarla anıldığı dönemin artık geride kaldığını ifade eden Erdoğan, bir zamanlar "Avrupa'nın barut fıçısı" olarak adlandırılan bölgede sağlanan uzlaşmanın dünyanın diğer bölgelerine örnek olabilecek durumda olduğunu belirtti.

Bölgedeki işbirliği alanlarının başında altyapı ve enerjinin geldiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, bu alanlarda yapılacak çalışmaların, sadece bölgesel işbirliğini sağlamakla kalmayacağını aynı zamanda doğrudan dış sermaye yatırımları için de teşvik edici olacağını belirtti. Ortaya çıkacak yeni ve büyük istihdam imkanlarının istikrar ve kalkınmanın itici gücünü oluşturacağını savunan Erdoğan, Orta Doğu ve Kafkaslar ile Orta Asya'daki doğalgaz ve petrol kaynaklarına yakın olan Türkiye'nin nakil hatları bakımından stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.Bu nedenle, enerji alanında yapılacak işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, Yunanistan'la Haziran 2005'te imzalanan doğalgaz boru hattı anlaşmasının bu alandaki işbirliğinin somut bir örneği olduğuna dikkat çekti. Hazar Havzası doğalgazının, Türkiye ve Romanya üzerinden Orta ve Batı Avrupa'ya naklini öngören NABUCCO Projesi'ne değinen Erdoğan, projenin hem güzergah, hem kaynak çeşitlendirmesi bakımından Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkısı olacağını ifade etti. Türkiye-Yunanistan-İtalya interkonnektörüne de önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, her iki projenin de biran önce hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları ilgili ülkelerle işbirliği içinde titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Bölge ülkeleri arasında önemli bir işbirliği projesi olan "Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu" Anlaşması'nın imzalanmasını da memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Erdoğan, bazı teknik nedenlerle bu anlaşmayı imzalamayan Türkiye'nin Avrupa Birliği Komisyonu görüşmelerin tamamlanmasından sonra anlaşmayı imzalayacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, bölgeyi Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ekseninde kesecek ulaştırma koridorlarının bir an önce tamamlanmasına önem verdiklerini belirterek, bu koridorlar vasıtasıyla gelişecek olan turizmin halkların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacağını söyledi. Erdoğan, bu sayede istikrarsızlık ve gerginliklerin ortadan kaldırılmasının daha da kolaylaşmış olacağını savundu. Balkan üllkeleri arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda artmakla birlikte mevcut potansiyelin oldukça altında seyrettiğine dikkat çeken Erdoğan, karşılıklı ticaretin geliştirilebilmesi için yasal ve bürokratik engellerin kaldırılması ve vize kolaylıkları sağlanmasını önerdi.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci'nin gerekli vizyon ve anlayışa sahip olduğu takdirde, mevcut imkanlarıyla önemli açılımlar gerçekleştirebileceğini belirten Erdoğan, Troyka'nın geçtiğimiz Kasım ayında önce Priştine ardından da Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin bunu ortaya koyduğunu belirtti. Kosova'nın bölgemizde dikkatle takip edilmesi gereken meselelerin başında geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Kosova ile köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahibiz. Kosova'da Türk azınlık, Türkiye'de de çok sayıda Kosova kökenli vatandaşımız, bulunmaktadır. Bu nedenle Kosova'daki gelişmeleri çok daha yakından takip ediyoruz" dedi. Kosova'da 1999 öncesine dönülmesinin de mevcut durumun korunabilmesinin de mümkün olmadığını belirten Erdoğan, nihai statü görüşmelerinin Kosova'da yaşayan bütün halkların üzerinde uzlaşacağı bir çözümle sonuçlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda dönem Başkanlığını Yunanistan'dan devralan Hırvatistan'a başarılar diliyen Erdoğan, daimi üyeliğe kabul edilen Moldovya'ya da "Aramıza hoşgeldin" dedi.

SEECP Selanik Zirvesi'ne Yunanistan ve Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan-Karadağ, Makedonya ve Moldovya devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious