Başbakan Erdoğan; 'Yargı da eleştirlir'

  • Giriş : 14.02.2006 / 00:00:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yargının bağımsızlığının yargının kararlarının eleştirilemez olduğuna anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başbakan Erdoğan; Tesis edilmiş bir yargı kararını yorumlamak ya da eleştirmek başka, devam eden bir yargılama sürecini etkileyecek yorum ve beyanlarda bulunmak başka bir şeydir. Yeter ki yargı sürecine halel getirecek müdahaleler söz konusu olmasın." dedi.
Başbakan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Danıştay'ın bir öğretmen hakkında vermiş olduğu karar sonrasında kamuoyundan gelen eleştirilere yönelik açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, AK Parti iktidarında demokratikleşme istikametinde yol almaya devam ettiğini ifade eden Erdoğan, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda şu ana kadar esaslı reformlar yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin hukuk düzeni, demokrasinin evrensel standartlarına ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak kapsamlı bir değişikliğe uğradığını vurguladı. Hükümet olarak bireysel özgürlükleri öne çıkaran, özgür bireyi temel alan demokratik hukuk devletinin güçlendirildiğine işaret etti. Mevzuata dayalı değişikliklerin neticeye ulaşması için zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye'de hukuk zihniyeti, hukuka bakış, ne yazık ki tarihi tecrübenin bir takım çarpıklıklarla malul olduğunu göstermektedir. Yakın zamana kadar Türkiye'de hakim söylem; Türk demokrasisinin kendine has belli özellikler taşıdığı ve Türkiye'nin özel şartları dolayısıyla evrensel standartların bizim ülkemizde geçerli olamayacağı varsayımına dayanmaktaydı. Esas itibarıyla bu özel şartlar vurgusu, Türkiye'deki devlet-toplum-birey ilişkilerinin tanzimine yönelikti. Bu özel şartlar içinde hukuk, bireysel özgürlüklerden ziyade, toplum ve birey karşısında devleti korumanın bir aracı olarak görülüyordu. Oysa modern hukukun temel felsefesi, bireyi, insanı, merkeze almaktadır. Demokrasi tarihi içinde şekillenen bütün modern hukuk belgelerinin ve anayasaların asli gayesi, bireydir. Bireyin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktır. Bu bakımdan partimizi kurarken, temel felsefemizi, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı' olarak belirledik ve yola böyle çıktık.'' dedi.

Başbakan Erdoğan, yargı kararlarının eleştirilemez olmadığına işaret ederek, yargı kararlarının bağlayıcılığının farklı, bu kararları eleştiriye açık olmasının farklı olduğunu söyledi. Erdoğan, verilmiş bir yargı kararını eleştirmek ve yorumlamanın farklı, devam eden yargı sürecini etkileyebilecek yorum ve beyanlarda bulunmanın başka bir şey olduğunu ifade etti.

"Hukuk devletinin temel hak ve özgürlükleri teminat altına alan, birey hukuk güvencesi sağlayan ve kendini hukukla bağlayan devlet "diye tanımlayan Erdoğan, "Tabii ki yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin olmazsa olmaz öğesidir. Öncelikle altını çizerek hatırlatmak isterim ki yargılama süreci devam ederken, siyasetin ve diğer kurumların yargıya müdahale sayılabilecek eylem ve beyanlarda bulunması bizim de asla onay vermeyeceğimiz bir durumdur. Ancak, yargı kararı ortaya çıktıktan sonra hukuku savunmak en az hukuk adamları kadar siyasetin ve sivil topumun da görevidir." diye konuştu.

Siyasetin hukuku savunmadan var olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Hukuku savunmayan siyaset, kendi varlık zeminini inkar etmiş olur. Yargının bağımsızlığı, yargı kararlarının eleştirilemez olduğu anlamına gelmez. Pozitif hukuk ve onun neticeleri her zaman eleştiriye açıktır. Yeter ki yargı sürecine halel getirecek müdahaleler söz konusu olmasın. Yargı kararlarının bağlayıcılığı farklı, bu kararların eleştiriye açık olması farklı hususlardır. Tesis edilmiş bir yargı kararını yorumlamak ya da eleştirmek başka, devam eden bir yargılama sürecini etkileyecek yorum ve beyanlarda bulunmak başka bir şeydir. Anayasa'nın 138. maddesinin, ancak bugün hem de verilmiş bir karara ilişkin tartışmalar üzerine hatırlanması da ayrıca düşündürücüdür. Hukuk, özgürlüklerin ve toplumsal barışın zemini ise bu zeminde ve sınırları içinde mütalaa yürütmek sadece yargı kurumlarının tekelinde olamaz.'' şeklinde konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious