Başbakan Erdoğan'ın "3 çocuk" ısrarına halkın yaklaşımı

Başbakan Erdoğan'ın
  • Giriş : 08.05.2008 / 13:30:00

Araştırmalarda ideal çocuk sayısında 2 çocuk % 48'le ilk sırada yer alırken en düşük %10.7 ile tek çocuk.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Araştırma; 26 – 27 Nisan 2008 günleri Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 33 il ve 108 ilçede bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1.182’si kadın toplam 2.402 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. A&G Araştırma'nın KanalDhaber.com.tr'de yayınlanan araştırmasında ideal çocuk sayısında 2 çocuk % 48'le ilk sırada yer alırken en düşük %10.7 ile tek çocuk.


AZ İSTEYENLER KIZ İSTİYOR

İdeal çocuk sayısı ve cinsiyet oranında araştırma belki hepimizi şaşırtacak bir veri ortaya koyuyor. Bir ve iki çocuğu ideal bulanlar kız çocuk isterken 3 çocuk ve üzerinde eğilim erkek çocuğa kayıyor.


EĞİTİM VE STATÜDE TERS ORANTI

Eğitim durumuna göre çocuk sayısına bakıldığında, eğitim ve çocuk sayısının ters orantılı olduğunu görüyoruz. Bu arada üniversite mezunlarının ideal çocuk sayısında ağırlıklı eğilimleri 2 çocukken, 4 çocuk ve üzeri en çok ilkokul ve okur-yazar olmayan kesimde görülüyor.
Aynı şekilde sosyal statü de çocuk sayısı ile ters orantı çiziyor. Statü yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor.

Büyükşehir, kentler ve kır baz alınarak yapılan yerleşim yerine göre çocuk araştırmasında ise 2 çocuk ağırlıklı hakim. 3 çocuk ve üzerine çıkıldığında ise kentler ve kır arasında bariz bir fark göze çarpıyor.


MARMARA EGE AZ İSTİYOR

Bölgelere göre çocuk sayısına bakıldığında Marmara ve Ege bölgeleri az sayıda çocuk, Karadeniz Doğu ve Güneydoğu ise çok çocuk istiyor.4 çocuk ve üzeri %56.3 ile en çok Güneydoğu'da istenirken marmara ve ege'nin kararı % 50 küsurlar ile 2 çocuktan yana


PARTİLERE GÖRE ÇOCUK

İdeal çocuk sayısının partilere göre dağılımı yapıldığında ise Başbakan'ın "en az üç çocuk" mesajı kendi seçmenine ulaşmış görülüyor. Araştırmaya katılan AKP seçmeni %44.3 ile en az çocuk istiyor. Çok çocuk isteyen diğer parti grubu ise DTP. DTP'liler %56.9 ile 4 ve üzeri çocuktan yana. En az çocuğu CHP'liler istiyor. Araştırmaya katılan CHP'li seçmenlerin %65.4'ü 2 çocuk isterken sadece %6.2'si 4 ve üzeri çocuktan yana. MHP'liler iki ve üç çocuk isterken MHP'li seçmen 4 ve üzeri çocuğu %3.7 ile en az isteyen seçmen olarak ortaya çıkıyor.


GELECEK KARANLIK!

Başta sosyal güvenlik yasası olmak üzere pekçok yasanın değiştiği belirtilerek, "Türkiye'de siz çocuğunuzun geleceğini nasıl görüyorsunuz veya imkan olsa yurtdışında yaşamasını mı tercih ederdiniz?" sorusuna ankete katılanlardan yüzde 52,6'sı "İyi görmüyorum" yanıtını verdi. İmkanı olsa çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih edenlerin oranı yüzde 27,6 olarak belirlenirken, geleceği iyi görenlerin oranı ise yüzde 19,8 çıktı. Bu sonuçlara bakıldığında halkımızın çocuklarının geleceği ile ilgili olarak karamsar oldukları gözleniyor...


KADINLAR DAHA KAYGILI

Çocuklarının geleceğine yönelik genel ortalamanın üzerinde kaygı duyanlar ise kadınlar! Çocuklarının Türkiye'deki geleceğini iyi görmeyenlerin yüzde 54,3'ünü kadınlar oluştururken, yüzde 51,1'i ise erkeklerden oluşuyor. Erkeklerin yüzde 28,8'i imkanı olsa çocuklarının yurt dışında yaşamasından yana olduğunu ifade ederken, kadınların ise yüzde 26,2'si bu fikre katıldığını belirtiyor. Çocuklarının geleceğini iyi görenlerin ise yüzde 20'sini erkekler oluştururken, kadınlardan yüzde 19.5'i aynı kanıda.


GENÇ EBEVEYNLER YURT DIŞINA SICAK BAKIYOR

Çocuklarının imkan olması halinde yurt dışında yaşamasını arzulayanların çoğunluğunu ise yüzde 30,3'lük oranla 18-27 yaş grubundaki anne babalar oluşturuyor. 28-43 yaş grubundakilerin yüzde 27,9'u, 44 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 24,8'i çocuklarının yurt dışında bir gelecek kurmasına sıcak bakıyor.

Çocuklarının geleceğini iyi görmeyenlerin çoğunluğunu yüzde 55,4'le 44 yaş ve üzeri grup oluşturuyor. Yüzde 51,7'yle 18-27 yaş grubu ve yüzde 50,7'yle de 28-43 yaş grubu geleceği iyi görmeyenler..

Çocuklarının geleceği konusunda iyimser olan ve 'geleceği iyi görüyorum' diyenlerin yüzde 21,5'ini 28-43 yaş grubu oluştururken, yüzde 18,1'le 18-27 yaş grubu ve yüzde 19,9'la 44 yaş ve üzeri grup, bu fiker katılıyor.


EĞİTİM DÜZEYİ ARTINCA KARAMSARLIK DA YÜSKELİYOR

İlkokul mezunu ailelerden yüzde 23,6'sı çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 52,2'si geleceği iyi görmüyor. Bu gruptan yüzde 24,2'lik kesimse çocuklarının yurt dışında yaşamasını arzuluyor. Ortaokul-Lise mezunu ailelerde ise yüzde 18,3'lük bölüm çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 53'2 geleceği iyi görmüyor, yüzde 28,5 ise imkan olması halinde çocuklarının yurt dışında yaşaması fikrine sıcak bakıyor. Üniversite mezunu ailelerde de çocuklarının geleceğini iyi görenler yüzde 12,4'lük bölümü oluştururken, yüzde 51,7 geleceği iyi görmüyor. Bu grupta çocuklarının yurt dışında yaşamasını arzulayanların oranı ise yüzde 35,9.


BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAYANLAR DAHA KAYGILI

Büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 14,4'ü çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 51,9'u tam tersi düşüncede. Bu grupta çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih edenlerin oranı ise yüzde 33,7. Kentlerde yaşayanların yüzde 22,9'u çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 52,3'ü kaygılı. Kent sakinlerinin yüzde 24,8'i ise çocuklarının yurt dışında yaşaması fikrine sıcak bakıyor. Kırsal bölgede ise çocuklarının geleceğini iyi görenlerin oranı yüzde 22,6. Bu gruptakilerin yüzde 53,7'si çocuklarının geleceğini iyi görmezken, yüzde 23,7'si ise yurt dışı seçeneğini olumlu buluyor.


EN KAYGILI BÖLGE GÜNEYDOĞU

Güneydoğu Bölgesi'nde yaşayanların yüzde 4,8'i çocuklarının geleceğini iyi gördüğünü söylerken, yüzde 54,8'i ise iyi görmediğini belirtti. Bu bölgedekilerin yüzde 40,3'ü ise çocuklarının yurt dışında yaşaması fikrine sıcak bakıyor. Doğu AnAadolu Bölgesi'ndekilerin ise yüzde 31,0'i çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 45,1'i geleceği iyi görmüyor, yüzde 23,9'u da çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih edeceğini belirtiyor. İç Anadolu'nun yüzde 22,1'i iyimser, yüzde 53,7'si ise geleceğe dönük kötümser olduğunu ifade ederken, yüzde 24,2'si de yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor. Karadeniz bölgesindekilerin yüzde 27,5'i çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 55,'6'sı tam tersi düşüncede. Bu bölgedekilerin yüzde yüzde 17'si ise çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih ediyor. Akdeniz bölgesinde yaşayanların yüzde 14,6'sı çocuklarının geleceğini iyi görürken, yüzde 59,9'u geleceği iyi görmüyor, yüzde 25,5'i ise yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor. Ege bölgesindekilerin yüzde 22,3'ü geleceği iyi görmezken, yüzde 40'ı tam tersi düşüncede. Çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih edenlerin oranı ise yüzde 37,7. Son olarak Marmara Bölgesi'nin yüzde 16,8'i çocuklarının geleceğini iyi gördüğünü belirtirken, yüzde 54,9'u geleceği iyi görmediğini, yüzde 28,4'ü de çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih ettiğini belirtiyor.


PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Bugün seçim olsa oyumu AKP'ye veririm diyenlerin yüzde 38,8'i çocuklarının geleceğini iyi görüyor. Bu grubun yüzde 36,3'ü geleceği iyi görmezken, yüzde 24,9'luk kısmı ise çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih ettiğini belirtiyor.

Bugün seçim olsa oyumu CHP'ye veririm diyenlerin ise yüzde 5,3'ü çocuklarının geleceğini iyi görüyor. Bu kesimde yüzde 61,7 geleceği iyi görmezken, yüzde 33'ü yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor.

Seçim halinde MHP'ye oy vermeyi düşünenlerden yüzde 14,9'u çocuklarının geleceğini iyi gördüğünü belirtirken, yüzde 61,2'si ise tam tersi görüşte. Bu grubun yüzde 23,9'u ise çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih ediyor.

Bugün seçim olsa oyumu DTP'ye veririm diyenlerin yüzde 6,4'ü çocuklarının geleceğini iyi görüyor. Bu grubun yüzde 59,67'sı geleceği iyi görmezken, yüzde 34'lük kısmı ise çocuklarının yurt dışında yaşamasını tercih ettiğini belirtiyor.

Bugün seçim olsa oyumu DİĞER partiler veririm diyenlerin ise yüzde 17,6'sı çocuklarının geleceğini iyi görüyor. Bu kesimde yüzde 60,8 geleceği iyi görmezken, yüzde 21,6'sı yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor.

Seçim halinde kararsız olduğunu belirten veya boş oy ya da hiçbiri diyenlerin ise yüzde 9,9'u çocuklarının geleceğini iyi görüyor. Bu grubun yüzde 61,2'si geleceği iyi görmezken, yüzde 29'u ise yurt dışı seçeneğine sıcak bakıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious