Başbakanlığın görevlerine ek görev

  • Giriş : 30.05.2006 / 00:00:00

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kanun'da "Güvenlik İşleri Başkanlığı" ibareleri "Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirildi.

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde sıralandı:

- Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

- İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak.

- Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.

- Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak.

- Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

- Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Güvenlik İşleri Başkanlığı'na ait ödeneklerden karşılanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious