Başbakanlık'ta görev değişimi!

Başbakanlık'ta görev değişimi!.9113
  • Giriş : 28.02.2009 / 11:12:00

Başbakanlık ile bazı Bakanlıklara ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Başbakanlık ile Devlet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Çevre ve Orman Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, açık bulunan Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Kavakoğlu getirildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na ise İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Tarık Sönmez'in atanması uygun görüldü. Yine Dış Ticaret Müşteşarlığı'na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nart Baybers Erdem, İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına da İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tuba Sander atandılar. Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise İthalat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Tankut Aydın'ın atandı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevine Dr. Ekrem Atbakan getirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine, İç Denetim Biriminde İç Denetçi olarak görevli olan Metin Süerdem'in uygun görüldüğü kaydedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Elazığ Bölge Müdürlüğüne, Ali Uyar atandı.
Sanayi Bakanlığı'na bağlı Müfettişliklere ise Müfettiş Yardımcıları Yasin Çakır, Yakup Akkaya, Erdal Nacar, Mümin Türker ve Hasan Tepeli atandılar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Biçer, Başmüfettişliğe, Müfettiş Bülent Korkmaz'ın atanması kararlaştırıldı. Çevre ve Orman Bakanlığı Müşavirliğine, Faruk Çebi getirilirken, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Musa Aksan da ataması gerçekleştirilen diğer bir isim oldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*