Başbuğ: TSK din karşıtı değildir!

Başbuğ: TSK din karşıtı değildir!.10724
  • Giriş : 15.04.2009 / 02:10:00
  • Güncelleme : 06.09.2016 / 16:12:03

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Harp Akademileri'nde konuşma yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde “Yıllık Değerlendirme Konuşması” yapıyor.

Başbuğ'un konuşmasını, eski Genelkurmay Başkanları'ndan İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Yaşar Büyükanıt'ın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun da izliyor.

Konuşmasına "gündem ilişkin gelecek hafta değerlendirme yapacağım" sözleri ile başlayan İlker Başbuğ şunları söyledi:

Bugün yapacağım konuşmada sivil-asker ilişkileri başta olmak üzere, terör ve terörle mücadele, demokrasi ve laiklik gibi konulara akademik bir pencereden bakmaya çalışacağım.

Güncel konulara ve bu konuşmada değinemeyeceğim diğer konulara ilişkin görüşlerimi önümüzdeki hafta yapacağım basın toplantısında, sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.

Sivil-askerlik ilişkileri tartışmalı bir konudur...

Sivil asker ilişkilerini dhaa sağlıklı değerlendirmek için öncelikle askerlik mesleğinin ne olduğunu anlamak gerekit. Askerlik profesyonel bir meslektir.

 

Askerlik bir meslekten ziyade adeta bir yaşam biçimidir...

Askerlik sadece yeterlilik değil etkinlik ve topluma yararlılıkta da öne çıkar...

TSK'da etik ve ahlaki değerler çok önemlidir. Askerin üniforması ve şerefi herşeyin çok üzerindedir. Askerlikte güven ve itimat ilişkisi de çok önemlidir.

Askerlikte güven ve itimat ilişkisi de çok önemlidir bu ilişki ise üç boyutludur. Birincisi toplumun güven ve itimadına sahip olmak. İkincisi sivil ve askeri liderlerin güven itimadına sahip olmak. Üçüncüsü ast rütbeli personelin güven ve itimadına sahip olmaktadır. En önemli olanı, askerliğin toplumun güveni ve itimadı üzerine inşa edilmesidir. Bir kurumun güvenliği, güvene layık oluşu kurumun etkiliği ve değerlendirilmelere tabii oluşudur...

TSK millete hizmet etmek için vardır.

TSK'nın toplum nezdindeki ititbarını ve güvenin sarsamaya yaklaşan iki konuya dikkat çekmek istiyorum.

Ön yargı bazı şeyleri bilmemek değil kendi kendini bilmemektir. Bahsettiğim ön yargılarından birisi, demokratik kisveesi altında TSk'ya sistematik muhalefet yapılması inanınız ki demokrasimizi geliştirmeyecektir.

Toplumumuzun mütedeyyim kesimlerini etkilemek için TSK'yı din karşıtı kampanya dğzenlenmektedir. Ama mütedeyyin kesim bu yıprtamaları kabul etmemektedir. Kim ne derse desin Türk ordusu, halktır, halkın kendisidir...

Sivil otorite iktidara sahiptir. Ancak bunu yaparken, askeri prensiplere sağduyulu bir yaklaşım gerekmektedir. Askerlere, görevlerini yürütmek için otonomi verilmelidir.

Asker tavsiyede bulunur ama son karar siyasi otoritenindir. Samimi tavisyelerin dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkan sonuçtan da siyasi otorite sorumludur.

Genelkurmay Başkan Anayasa göre TSK'nın başkanıdır. Sivil-asker ilişkilerin yürütmesindeki tek makam Genelkurmay Başkanı yürütür...

Sivil-asker ilişkisinin yürütüldüğü yasal platformlardan birisi de MGK'dır. MGK'da her üye eşittir...

MGK'nın gerekliliğini sorgulayanlara ilgili yasaları tekrar okumalarını tavsiye ederim...

Günümüz şartları Silahlı Kuvvetlerin önemini azaltmıyor...

Günümüzdeki sorunların yalnız tek başına askerin gücüyle kaldırılamayacağını anlamak lazım...

Anayasamızın 5. maddesi, "Devletin temel amaç görevlerini 4 ana başlık altına topluyor..." Maddeyi olduğu gibi okuyorum: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. "

PKK terör örgütü yaklaış 30 yıldır, hakımızı ve üniter devlet yapmızı tehdit etmektedir... Terör örgütü PKK, halkımızda etnik bir çatışmaya yürütmeye çalışıyor...

Peki bugün yaşananlar... Terör örgütü ve destekleyici tarfından etnik bir çatışma olarak tanımlayabilir mi?

1994 terörle mücadelede bir milattır. İşte bu tarihten sonra örgüt Marksist ve Lenist mücadeleyi geri plana itti... Örgüt bu mücadele geçerliliğini yitirince etnik bölücülüğe başladı... Bu strateji değişikliğine rağmen, uyguladığı şiddete rağmen sorunu etnik bir çatışmaya dönüştüremedi...

Bir ülkdede ciddi etnik çatışmaların olması için şunların olması gerekiyor...

1-............

2- ..............

3- Siyasal haklarda eşitsizlikler...

4- Ülkenin ana konularına farklı bakış açılarının olması...

Osmanlı döneminde yıllarca muhtelif topluluklar bir arada yaşamıştır. Bunu gözardı edemeyiz... Ortak değerlerimizin daha fazla olduğu yadsınamaz bir gerçek, bunu görmek lazım.

Gerek Osmanlı İmparatorluğu ve gerek Cumhuriyet döneminde, Kürt kökenli vatandaşlarımıza devletçe sistematik asimilasyon politikası uygulanmamıştır

Terörle mücadele kapsamında şehitlik ve gazilik mertebesine erişmiş çok sayıda Kürt ve Zaza kökenli vatandaşımız var. Bunları nereye koyacağız.

Biz TSK personelinin bırakın sorgulanmasını, mezbeh farklılıklarını sorulmasını bile TSK için en büyük tehlike olarak görüyoruz. Bu Ordu milli bir ordu. "Milli ordu" vasfınızı kaybederseniz, herşeyiniz kaybedersiniz

Etnik köken farkına bakılmadan her vatandaşımız kanun önünde eşittir...

Eğre etnik çatışma olsaydı ne Güneydoğu'lu Kürt kökenli vatandaşlarımız Batı'ya göç ederdi ne de Batı'da oturan halkımız Kürt kökenli vatandaşlarımızı kabul ederdi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bir devrimdir...

 

Ayrıntılar gelecek...

Türk milleti Türk sözcüğü bir sıfat değil, değişik unsurların hepsine verilen ortak bir isimdir. Aynı şekilde kullanımı biz diğer ülkelerde de görebiliriz. Bu kavrama etnik yüklemeler yapmak, kavrama sanal anlamlar vermektir.

Bugün ulus devlet yapısının ortak değeri ne olacak? Anayasa'nın 5. maddesinde çok açık.

Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, cumhuriyeti, demokrasiyi korumak. Buna bir de kişilerin mutluluğunu, huzurunu oluşturmayı eklerseniz.

Ulus devletin dayanağı ne olacak? Vatandaşlık esasına dayanan milliyetçilik esasıdır.

Obama dedi ki “Biz aynı zamanlarda farklı dinlerden, ırklardan gelen ortak bir milletiz” dedi.

Anayasamızdaki 'Türk Milleti'ndeki Türk sözü tüm unsurları kapsıyor...

Develti tutan ortak değerlerdir. Biz ortak değerlerimizle savaşarsak bir noktaya gidemeyiz...

Terörist de neticed bir insandır. Bu yüzden örgüte katılımların nedenleri çok iyi analiz edilmelidir...

Çeşitli nedenlerle evlatlarını örgüte kaptıran anne babaların içinde bulundukları durumu düşünme ve onları analam zorundayız...

Bizim için sağ yakalanan terörist daha önemli. Ama malesef çatışmaların çoğu ölümle sonuçlanıyor....

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*