Başkanlık seçim süreci yargıda

Başkanlık seçim süreci yargıda .15609
  • Giriş : 28.07.2007 / 15:22:00

Anayasa Mahkemesi, başkanlık seçiminde asıl üyelerin oy kullanmasını düzenleyen yasa hükmünün iptali istemini pazartesi günü esastan görüşecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi'nin iki yedek üyesi Cafer Şat ile Fettah Oto, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı seçimlerinde oy kullanamamalarına karşı Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, 2 yedek üyenin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı seçimlerinde oy kullanamamasına karşı açtıkları davada, yasadaki hükmün Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

Anayasa Mahkemesi başvuruda ilk incelemesini tamamlayarak, başvuruyu esastan görüşme kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu pazartesi günü görüşmeyi kararlaştırdı. Başvuruda, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla iptaline karar verilmesi isteniyor.

Söz konusu düzenleme, "Anayasa Mahkemesi, asıl üyeleri arasından gizli oyla ve asıl üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer" hükmünü içeriyor.

Siyasi Partiler Kanunu da görüşülecek

Anayasa Mahkemesi ayrıca, belirli nitelikteki siyasi partilere devlet yardımı yapılmasını içeren Siyasi Partiler Kanunu'ndaki geçici 16'ncı maddeyi yürürlükten kaldıran 5341 sayılı yasanın birinci maddesinin iptali istemini pazartesi günü esastan görüşecek.

Ankara 15'inci İdare Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun devlet yardımına ilişkin geçici 16'ncı maddesini yürürlükten kaldıran 5341sayılı yasanın birinci maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, konuyu esastan görüşmeyi kararlaştırdı ve pazartesi günkü gündemine aldı.

Siyasi Partiler Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 veya daha fazla milletvekili bulunup da devlet yardımı alamayan ve seçimlere girme hakkını elde edecek şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasi partilere, bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Siyasi Partiler Kanunu'nun ek birinci maddesinde öngörülen esaslar dairesinde en az devlet yardımı alan siyasi partiye yapılan yardım kadar devlet yardımı yapılır. Bu partilerin 10'dan az olmakla birlikte en az 3 veya daha fazla milletvekiline sahip olmaları halinde, kendilerine en az devlet yardımı alan siyasi partiye yapılan yadımın dörtte biri tutarında devlet yardımı yapılır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious