Başörtüsü sorununu çözecek değişiklik Meclis'te

Başörtüsü sorununu çözecek değişiklik Meclis'te.17786
  • Giriş : 29.01.2008 / 21:00:00
  • Güncelleme : 29.01.2008 / 21:01:51

Başörtüsü sorununu çözecek Anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başörtüsü sorununu çözecek Anayasa Değişikliği teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti ve MHP'li 348 milletvekilinin imzasını taşıyan Anayasa Değişikliği teklifi ile Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anayasa değişikliğini içiren dilekçe AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından TBMM Başkanvekili Meral Akşener'e sunuldu. Bozdağ, "Türkiye'nin uzunca zamandır gündeminde bulunan yükseköğrenimde bazı öğrencilerin yükseköğrenim hakkını kullanma noktasında yaşadığı sıkıntıları MHP ve AK Parti çalışma sonucu mutabakata vardılar. Anayasa değişiklik teklifini MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri olarak sizlere takdim ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Değişiklik teklifini alan Akşener ise, "Teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Anayasa değişiklik teklifine bağlantı olarak YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklik teklifini sundu. Akşener, değişiklik teklifini "hayırlı olsun. Başkanlık makamı gereğini yapacaktır" diyerek kabul etti.

Vural, değişiklik teklifinde 70 MHP'li milletvekilinin imzası bulunduğunu belirtti. Bekir Bozdağ'da kendilerinin yurtdışında ve şehir dışında olan milletvekillerinden dolayı 278 milletvekillinin imzasının bulunduğunu belirtti.

Teklifi sunmaya AK Parti Grup Başkan Vekilleri Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekilleri Otay Vural ve Mehmet Şandır birlikte geldi.

Değişiklik teklifinin verilmesi sonrasında TBMM Başkanvekili Meral Akşener ile teklifi sunan parti grup başkanvekilleri birlikte fotoğraf çektirdi.

Değişiklik teklifini Merak Akşener teslim alacak.

AK Parti ile MHP'nin hazırladığı, başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını amaçlayan Anayasa Değişikliği teklifinin gerekçesinde, ''Yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafetlerinden ötürü bazı öğrencilerin eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesinin kronik sorun haline geldiği, Türkiye'nin kurucusu ve üyesi olduğu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin hiçbirinde böyle bir sorunun olmadığı'' ifade edildi.

Teklifin genel gerekçesinde, Anayasa'nın, ''Kanun önünde eşitlik'' başlıklı 10. ve ''Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi'' başlıklı 42. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin, yükseköğretim hizmetlerinden, 'Kişilerin kanun önünde eşitlik ilkesine' uygun olarak, herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmadan yararlanmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığı ifade edildi.

Genel gerekçede şu ifadelere yer verildi:
''Devletin temel amaç ve görevlerinden biri de kişinin temel hak ve hürriyetlerini, hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır.

Yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafetlerinden dolayı bazı öğrencilerin eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi kronik bir soru haline gelmiştir.

Kurucusu ve üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyine üye ülkelerin hiç birinde üniversite düzeyinde böyle bir sorun mevcut bulunmamaktadır. Buna rağmen, ülkemizde uzun bir süredir üniversitelerde bazı kız öğrencilerin başlarını örtmede kullandıkları kıyafetler nedeniyle eğitim ve öğrenim hakkını kullanamadıkları bilinmektedir.

Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinde, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesillerin yetiştirilmesi; kişilerin yükseköğrenim hakkından, 'Kanun önünde eşitlik ilkesi' gereği hiçbir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmadan yararlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenlerle, Anayasanın 10.ve 42.maddesinde bu değişikliklerin yapılması gereği doğmuştur.''

-''ÜNİVERSİTELER AYRIMCILIK YAPAMAZ''-

Anayasa'nın 10. maddesiyle ilgili değişikliğin gerekçesinde, kanun önünde eşitliğin, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğunu belirtilerek, bu ilkeyi uygularken devletin negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunduğu kaydedildi.

Devlet organları ve idari makamların, hiçbir sebeple bireyler arasında ayrımcılık yapamayacağı gibi bu yöndeki ayrımcılık girişimlerini de önlemekle yükümlü olduklarına işaret edilen gerekçede, şöyle denildi:

''Anayasa'nın, 'Devletin amaç ve görevleri' başlıklı 5. maddesine göre, 'Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak', devletin temel amaç ve görevleri arasındadır.

Devlet bu temel görevini yerine getirirken, herkesin kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak zorundadır. Tüm idare makamları gibi üniversiteler de yükseköğretim hizmeti sunarken dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, giyim, kuşam ve benzeri sebeplerle bu hizmetten yararlanan kişiler arasında ayrımcılık yapamazlar.''

-''ANCAK İSTİSNAİ DURUMLARDA SINIRLANDIRILABİLİR''-

Anayasa'nın eğitim ve öğrenim hakkını düzenleyen 42. maddesiyle ilgili değişikliğin gerekçesinde ise eğitim ve öğrenim hakkının kişilerin en temel ve vazgeçilmez haklarından biri olduğuna işaret edilerek, ''Bu nedenle bu hakkın sınırlandırılması ancak kanunun açıkça belirttiği istisnai durumlarda söz konusu olabilir'' denildi.

Anayasanın 13. maddesinde de temel hak ve hürriyetlerin, ''Özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla'' sınırlanabileceğinin belirtildiğine işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi:

''Kanunun açıkça yasaklamadığı bir fiil, tutum veya davranıştan dolayı idare hiç kimseyi eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakamaz. Buna rağmen ülkemizde bazı kişilerin kanunda açıkça yazılı olmayan sebeplerden dolayı yükseköğrenim hakkından mahrum bırakıldıkları da bir gerçektir. İşte bu nedenle yapılan değişikliğin amacı, münhasıran yükseköğretim hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar arasında eşitliği sağlamak ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim hakkından mahrum edilen kişilerin bu hak mahrumiyetini ortadan kaldırmaktır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious