Baykal'a bilirkişi şoku

  • Giriş : 15.11.2006 / 00:00:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın villasında ”kamu alanına tecavüz” iddialarına ilişkin yapılan keşif sonunda hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


Bir yüksek mimar-mühendis ve bir kadastro kontrol memurundan oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, “villaya yapılan ilave kısımların 3194 sayılı İmar Kanununa uygun olmadığı” belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda, villanın inşaat ruhsatının ada bazında alındığının, ada parselindeki villaya ait inşaat yapı ruhsatının bulunduğu ancak iskan ruhsatının olmadığına işaret edildi.

Raporda, villanın bina girişindeki zemin katın altına yapılmış olan bodrum kattan girişi bulunan duvarla çevrili ve kısmen çimlendirilmiş 695 metre kare yerin kamuya ait park alanı olduğu, zemin katın altında tasdikli proje harici bodrum kat ilavesi yapıldığı ve villanın arka bahçesinden bina ile bağlantısı olmayan bir ikinci bodrum yapıldığı belirtilerek, “villaya yapılan ilavelerin 3194 sayılı İmar Kanunu'na uygun olmadığının görüldüğü” kaydedildi.

VİLLADA KEŞİF KARARI

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan aleyhine açtığı manevi tazminat davası kapsamında, Baykal'ın villasında, “kamu alanına tecavüz” iddialarını araştırmak üzere bilirkişilerce keşif yapılmasına karar vermiş ve bilirkişi heyeti de villada keşif yapmıştı.

Bilirkişi heyeti, Angora Evlerindeki villanın bahçe ve bodrum katında bazı ölçüm ve incelemeler yaparak, fotoğraflı tespitlerde bulunmuştu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious