Baz istasyonları için araştırma önergesi

Baz istasyonları için araştırma önergesi  .23439
  • Giriş : 31.12.2007 / 12:19:00

MHP, baz istasyonlarının halk sağlığına olan etkisi ile kurulacak olan istasyonların yerlerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 28 arkadaşı tarafından Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, baz istasyonlarının, Telsiz Kanununa göre Telekomünikasyon Kurumundan izin alınarak kurulup, işletildiği belirtildi.

Baz istasyonlarını kuran işletmecilerin, toplu izin alarak, bu istasyonların kurulacağı yerleri kendilerinin belirlediği anlatılan gerekçede, Telekomünikasyon Kurumunun, baz istasyonları konusunda toplu izin verme yetkisinin sadece, baz istasyonunun güvenlik sertifikası alıp almadığına veya ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin olduğu belirtildi.

Ölçümlerin, kurumun bu konuda yetkilendirdiği özel kuruluşlar tarafından yapıldığına dikkat çekilen gerekçede, şöyle denildi:

''Bu yasal çerçeve içinde aldıkları toplu izinlerle il bazında kendi belirledikleri yerlere baz istasyonlarını yerleştirebilen GSM işletmecilerinin, kapsamanın sağlanamadığı ve yüksek erişim istedikleri semtlere birden çok baz istasyonu kurabilmelerinde de herhangi bir yasal sakınca bulunmamaktadır. Bunun sonucunda özellikle büyük kentlerde sayısız baz istasyonu faaliyet gösterir duruma gelmiştir. Abone sayısına bağlı olarak da her geçen gün sayıları artmaktadır. Daha önceleri apartman ve minarelere kurulan baz istasyonları, kısmen apartman sakinleri ve cami cemaatlerinin tepkileri, kısmen de maliyet unsuru nedeniyle artık elektrik direklerine yerleştirilmeye başlanmıştır.

Mevcut 3 GSM işletmecisinin, artan abone sayısına bağlı olarak aynı semtte birden çok baz istasyonu kurmaları ve baz istasyonlarını elektrik direklerine kurmaya başlamaları, bu semtleri baz istasyonu bahçesi haline getirmiş bulunmaktadır. Bursa şehir merkezi bunun en açık örneğini oluşturmaktadır. Sayısız baz istasyonu ve bunların birçoğunun elektrik direklerine kurulmuş olması haklı olarak vatandaşımızın ciddi şikayetlerine yol açar hale gelmiştir.''

Gerekçede, TÜBİTAK tarafından yayınlanan ''Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı'' konulu rapora değinilerek, ''TÜBİTAK raporunda yer alan baz istasyonları antenlerinin konumları ve antenlerin ışıma örüntüleri durumunun halk sağlığına zararlı olmayacak şekilde düzenlenmesi ve anten için yer seçimi ve antenin kurumu sırasında yakın alandaki binaların risk altına alınmamasının sağlanması, elektrik direklerine baz istasyonu kurulmasını sağlayan sözleşmelerinin iptali için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederiz'' denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious